ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಬಳಸಲು ಹೊಸ ಪುಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿ {{subst:ವಿಷಯ}} ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ

ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು, ದಯವಿಟ್ಟು  ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ: 

(ಉಪ-ಪುಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ)

ಭೋಧನೆಯ ರೂಪರೇಶಗಳು

ಅ) ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಆ) ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು
ಇ) ನವೀಕರಿಸಲಾಗುವ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಲಾಗದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಈ) ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮಹತ್ವ
ಉ)ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳು - ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ , ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು , ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲಗಳು
ಊ) ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ
ಎ ) ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳು
ಏ) ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆಗಳು
ಐ) ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳು
ಒ ) ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು


ಪರಿಕಲ್ಪನೆ #

ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು

ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

  • ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯುವರು .
  • ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲಿನ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಮನಗಾಣುವರು .
  • ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ವಿಧಾನದ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವರು .

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ವಿಷಯ

  1. ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
  2. ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ
  3. ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
  4. ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು
  5. ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ
  6. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಯೋಜನೆಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿನೋದ