ಅರಣ್ಯಗಳ ಮಹತ್ವ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search


ಚಟುವಟಿಕೆ ನಗರವಾಸಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ತುಲನೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ

ಮೂರುದಿನಗಳು

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಅಂತರ್ಜಾಲ,ಗಣಕಯಂತ್ರ, ಪೆನ್ನು, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಪೇಪರ್,

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು, ಇದ್ದರೆ

ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತಿಳಿದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು/ಹತ್ತಿರದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ,ಅಂತರ್ಜಾಲದ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು

ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ

ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿ,ದೂರದರ್ಶನ,

ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು

ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗಳು,

ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು, /ಲಿಂಕ್ ಗಳು/ಕರಣಿಗಳು

http://www.who.int/kobe_centre/publications/hiddencities_media/ch2_who_un_habitat_hidden_cities.pdf

ವಿಧಾನ: (ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ)

ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ತುಲನೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು

ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು( ಚರ್ಚಾಧಾರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)

ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ನಗರವಾಸಿಗಳೇ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳೇ? ಹೇಗೆ?

ಮಾಲ್ಯಮಾಪನ(ಮಗುವಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)

  1. ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆದ ಅನುಭವಗಳೇನು?(ವರ್ತನಾ ಕೌಶಲಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ)
  2. ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅರಣ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವಬೀರುತ್ತವೆ?

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಚಟುಟವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಪದಗಳು

  1. ಎನ್.ಜಿ.ಓ (ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು)

ಮುಖ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದುರುಗಿ ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಗಳು<nowiki>