ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

English

ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ
ಐಸಿಟಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಂತ 2 ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನ ಹಿಂದಿರುವ ಮಾನವನ ಕಥೆ


ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು

ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತು ಗಣನೆಗೆ ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಯುವಿರಿ, ಇದು ಆಧುನಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು

ಉದ್ದೇಶಗಳು:

 1. ನೀವು ವಿವಿಧ ಐಸಿಟಿ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರಬೇಕು.
 2. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪಠ್ಯ ಸಂಪಾದಕ, ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆಯ ಪರಿಕರ, ವಿಭಿನ್ನ ಅನ್ವಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 3. ನಿಮ್ಮ ಕಡತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಡತಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು, ತೆರೆಯಲು, ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು.

ಪೂರ್ವಜ್ಙಾನ ಕೌಶಲಗಳು

 1. ಐಸಿಟಿ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸಂವಹನ
 2. ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಏನೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಐಸಿಟಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದು.
 3. ಐಸಿಟಿಯ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯದ ತಿಳುವಳಿಕೆ
 4. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಸಂಕಲನ ಅನ್ವಯಕಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅರಿವು

ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಿವೆ

 1. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಹಾಗು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌
 2. ಉಬುಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌
 3. ಅಂತರ್ಜಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
 4. ಟೈಮ್‌ ಲೈನ್‌ಗಾಗಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಹಾಗು ಚಿತ್ರಗಳು
 5. ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್ ಕೈಪಿಡಿ
 6. ಲಿಬ್ರೆ ಆಫೀಸ್‌ ರೈಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ

ನೀವು ಯಾವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ

 1. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ
 2. ಅನಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನಡುವಿನ ಮೂಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
 3. ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
 4. ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತರಾಗುವುದು

ವಿವರವಾದ ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಿವರಣೆ

ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಚಟುವಟಿಕೆ

 1. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಕೆಳಗಿನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಓದುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್‌ನ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
 2. ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
  1. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ
  2. ICT ಗೆ ಪರಿಚಯ
  3. ಅನಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
  4. ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿತು
  5. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಐಸಿಟಿ ವಿಕಸನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನೀವು ಕಲಿಯುತ್ತೀರಿ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

 1. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ (ಐಸಿಟಿ ಸಂಬಂಧಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)
 2. ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ, ಟೆಕ್ಸ್ ಪೈಂಟ್ ಬಳಸಿ ರಚಿಸಲಾದ, ಅಥವಾ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಲಿಬ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ರೈಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಡಿಜೀಕರಣ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಪೋರ್ಟಪೋಲಿಯೋ

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಕಥೆ (ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಡಿಜೀಕರಿಸಿದ)