ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/ಕಂಬಸಾಲು ಹಾಗು ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

English

ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ
ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತ 2 ಕಂಬಸಾಲು ಹಾಗು ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹಾಗು ವಿನ್ಯಾಸಗಳು

ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಕಲಿಯುವುದು.
ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶದ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಚಿತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಲಿಯುವಿರಿ..

ಕಂಬಸಾಲು ಹಾಗು ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳು

ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನೊಂದಿಗೆ ದತ್ತಾಂಶ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಲಿಕೆ
 2. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಮಾಡುವುದು
 3. ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ

ಮುಂಚೆಯೇ ಇರಬೇಕಾದ ಕೌಶಲಗಳು

 1. ಐಸಿಟಿ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತತೆ
 2. ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದು
 3. ಕೀಲಿಮಣೆಯ ಇನ್ಪುಟ್ (ಪಠ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ)

ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಿವೆ

 1. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಹಾಗು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌
 2. ಉಬುಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌
 3. ಮಕ್ಕಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ದತ್ತಾಂಶ ಗಣಗಳು
 4. ಎರಡನೇಯ ದತ್ತಾಂಶ ಗಣಗಳು
 5. ಲಿಬ್ರೆ ಆಫೀಸ್‌ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್‌ ಕೈಪಿಡಿ
 6. ಲಿಬ್ರೆ ಆಫೀಸ್‌ ರೈಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ

ನೀವು ಯಾವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ

 1. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
 2. ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು.

ವಿವರವಾದ ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಿವರಣೆ

ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವುದು. ಎರಡನೆಯ ಭಾಗವು ದ್ವಿತೀಯ ದತ್ತಾಂಶ ಗಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನಿಂದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್‌ಗೆ ಪರಿಚಿತಗೊಳ್ಳುವುದು
 1. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ದತ್ತಾಂಶದ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ.
 2. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ದತ್ತಾಂಶದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಚರ್ಚಿಸಿ.
 3. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ:
  1. ಲಿಬ್ರೆ ಆಫಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು.
  2. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವುದು
  3. ದತ್ತಾಂಶದ (ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ) ವಿಂಗಡಣೆ
  4. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರಳ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ - ಕೋಶಗಳ ಬಣ್ಣ, ದಪ್ಪ, ಸೆಲ್ ಗಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು
  5. ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರಳ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು; ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಒಟ್ಟು, ಶೇಕಡಾವಾರು, ಕನಿಷ್ಠ, ಗರಿಷ್ಠವೆಂಬ ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
  6. ಪಟ್ಟಿಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು - ಬಾರ್ ನಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ಗಳು - ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ
  7. ಪಠ್ಯದ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸೇರಿಸುವ ದತ್ತಾಂಶದ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ನಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
  8. ಪಠ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿಗೆ ನಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು.
 4. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿಭಿನ್ನ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ನಕ್ಷೆಗಳು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
 5. ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶದ ಗಣಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉದಾಹರಣೆ ೧

ಉದಾಹರಣೆ ೨

ಉದಾಹರಣೆ ೩ Fluorosis-in-India

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಚಿತ್ರರೂಪದ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಿಂದ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ದತ್ತಾಂಶ:

ಕೆಳಗಿನ ದತ್ತಾಂಶದ ಗಣಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇವನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವ ನಕ್ಷೆ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯಾ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ: ಕೆಳಗಿನ ದತ್ತಾಂಶದ ಗಣಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವ ನಕ್ಷೆ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬಾರ್ ನಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಪೈ ನಕ್ಷೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಹಲವು ವಿಧದ ಚಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ನೀವು ನೀಡಿದ ದತ್ತಾಂಶ ಟೇಬಲ್ಗಾಗಿ ಈ ಚಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡುವುದು: ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜು್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀವು ರಚಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಘಟಕದ ಭಾಗವಾಗಿ, ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್, ವಿಂಗಡಣೆ, ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸರಳವಾದ ದತ್ತಾಂಶ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ದತ್ತಾಂಶದ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ನಿರೂಪಣೆ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಠ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜು್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದಸ್ತಾವೇಜು್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ಪೋರ್ಟ್‌ಪೋಲಿಯೋ

 1. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡತಕೋಶಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು ಎಂದು ಹೊಸ ದತ್ತಾಂಶ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ರಚಿಸುವ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.
 2. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟ್ (ಗಳು) ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಿತ ಪಠ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.