ಕನ್ನಡ ವೆಬ್ ತಾಣಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

 1. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೇರ್ಗಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ರವೀಶ್‌ಕುಮಾರ್ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ

ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್‌ತಾಣಗಳು

 1. ಶಿ.ಚ. ನಂದಿಮಠ ರವರ 'ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ದರ್ಪಣ'
 2. ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ 'ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ'
 3. ಕಣಜದಲ್ಲಿನ 'ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಪರಂಪರೆ' 'ವ್ಯಾಕರಣ'
 4. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿನ 'ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ'(ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆವೃತ್ತಿ)ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 5. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿನ 'ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ'(ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿ)ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 6. ಎಮ್ ‌.ಪಿ.ಪೂಜಾರ್‌ ರವರ 'ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಚಾರಗಳು' ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 7. A KANARESE GRAMMAR With Graduated Exercises BY HAROLD SPENCER,B.A.REVISED BY W.PERSTON,B.D(1950)1-ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ2-ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 8. A GREMMER OF THE KANNADA LANGUAGE IN ENGLISH BY J. F KITTAL(1903)ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 9. ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿರಿ
 10. ನಂದಿ ಛಂದಸ್ಸು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿರಿ
 11. ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿನ ಅಲಂಕಾರಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿರಿ
 12. ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಚಾರಗಳು