ಚಿಗುರು ೫ - ನನ್ನ ಸವಾಲು, ನಮ್ಮ ಸವಾಲೇ- ಭಾಗ ೨

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to: navigation, search

ಸಾರಾಂಶ

ಹದಿಹರೆಯದ ಸವಾಲುಗಳು ಕಿಶೋರಿಯರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗೊಂದಲ, ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರಬಹುದು.  ಗೆಳತಿಯರ ಜೊತೆಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮನೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ದಾರಿ, ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ಕಾಳಜಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವಾರ ಕಿಶೋರಿಯರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ ಅವರು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುರುಳಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಊಹೆಗಳು

  1. ಕಿಶೋರಿಯರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ (ಸುಮಾರು೨೦) ಗೈರುಹಾಜರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
  2. ಹಿಂದು ಹಾಗು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕಿಶೋರಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ಗೋಡೆಯಿದೆ.
  3. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಿಶೋರಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ಗೋಡೆಯಿದೆ.
  4. ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ .
  5. ಬೇಸಿಕ್ ಲಿಟರಸಿ ಕಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ .
  6. ಕೆಲವು ಕಿಶೋರಿಯರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಾಗ ಗಲಾಟೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
  7. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೭೦ ನಿಮಿಷಗಳ ತರಗತಿ ಇದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ೫೦ ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
  8. ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರದೆ ಇರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
  9. ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಕಿಶೋರಿಯರು ನಿರುತ್ಸಾಹಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು.

ಉದ್ದೇಶಗಳು

• ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಕಿಶೋರಿಯರು ತಮ್ಮ ದನಿಯನ್ನು ತಾವೇ ಅರಿಯಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

• ಕಿಶೋರಿಯರ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು.

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಹಿಂದಿನ ವಾರದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವೇ ನೆನಪಿಸುವುದು. (೧೦ ನಿಮಿಷ)    

ನಂತರದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ, ಕಿಶೋರಿಯರನ್ನು ೪ ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವುದು. ಕಿಶೋರಿಯರು ಅವರು ಕುಳಿತಿರುವ ಜಾಗದಿಂದ ಎದ್ದು ಓಡಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಏನಾದರೂ ತಮಾಷೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ ಸುರುಳಿಯ ಪಟವನ್ನು (ಸ್ಟಿಕರ್‌ ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸುವುದು. ಪಟದಲ್ಲಿ, ಮನೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ದಾರಿ/ ಬಸ್ಸು/ ಆಟೋ ಇತ್ಯಾದಿ, ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತೆ ೩ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದು. ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರಿಯರು ಎದುರಿಸುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಹಣೆಬೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಗುರುತಿಸಲು ಹೇಳುವುದು.

೩ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್‌ಗಳು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವುದು. ಅವರು ಕಿಶೋರಿಯರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಹಣೆಬೊಟ್ಟುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಬಣ್ಣದ ಹಣೆಬೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆದ ನಂತರ ಕಿಶೋರಿಯರನ್ನು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳುವುದು. ಗುಂಪುಗಳು ತರಗತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ತರಗತಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್‌, ಮೂರು ಬಣ್ಣದ ಹಣೆಬೊಟ್ಟು, ಸ್ಕೆಚ್‌ ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು.  ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್‌ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಕಿಶೋರಿಯರಿಗೆ ಸ್ಕೆಚ್‌ ಪೆನ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿದ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳುವುದು. (ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕಿಶೋರಿಯರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು).

ಕಿಶೋರಿಯರು ಹಿಂದಿನ ವಾರ ಗೆಳತಿಯರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗುಂಪಿನ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳುವುದು. ಕಿಶೋರಿಯರು ಅವರ ವಿಷಯವೊಂದೇ ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಗೆಳತಿಯರ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಸರು ಹೇಳದೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.                                 

ಇದಾದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಕಿಶೋರಿಯ ಹತ್ತಿರವು ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಎದುರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಣೆಬೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಮೂರು ಬಣ್ಣದ ಹಣೆಬೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಿಶೋರಿಯರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ವಿಷಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಬಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಮನೆಗೆ ನೀಲಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ದಾರಿ/ ಬಸ್ಸು/ ಆಟೋ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಹಾಗು ಶಾಲೆಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹಣೆಬೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. (೪೦ ನಿಮಿಷ)

ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದನ್ನ ಕಿಶೋರಿಯರಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

"ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ" ಎಂದು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದು.                     

ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

• ಚಾರ್ಟ್‌ ಪೇಪರ್‌ - ೫

• ಸ್ಕೆಚ್‌ ಪೆನ್‌ - ೨ ಸೆಟ್‌

• ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಹಣೆಬೊಟ್ಟುಗಳು/ ಸ್ಕೆಚ್‌ ಪೆನ್‌ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ೩ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಬಣ್ಣಗಳ ಬೊಟ್ಟು/ ಸ್ಕೆಚ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಒಟ್ಟು ಬೇಕಿರುವ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್‌ಗಳು ೪

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಹಾಗೂ ಗುಂಪಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಟ್ಟು ೪

ಒಟ್ಟು ಸಮಯ

೫೦ ನಿಮಿಷಗಳು

ಇನ್‌ಪುಟ್‌ಗಳು

• ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿ ಬರೆದ ಚಾರ್ಟ್‌ಗಳು

ಔಟ್‌ಪುಟ್‌ಗಳು

• ಸುರುಳಿ ಹಾಗು ಹಣೆಬೊಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿರುವ ಚಾರ್ಟ್‌ಗಳು

• ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡ ಹಾಳೆಗಳು