ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Created with Inkscape

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

{{#invoke: fallback|autotranslate|base = Created with Inkscape|lang= |1= |2=Inkscape Logo.svg |3=Inkscape |4=. |5=|6= |7= |8= |9= |10= |11= |12= |13= |14= |15= }} ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:SVG created with/doc