ತ್ರಿಭುಜದ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಲಂಭಕೇಂದ್ರ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ತ್ರಿಭುಜದ ಎತ್ತರವು ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಶೃಂಗದಿಂದ ಎದುರು ಬಾಹುವಿಗೆ ಎಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಹುವಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವು ಮೂರು ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತ್ರಿಭುಜಗಳಿಗೆ ಈ ರೇಖೆಗಳ ಛೇಧಕ ಬಿಂದುವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು:

ತ್ರಿಭುಜದ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಏಕಕಾಲೀನ ಬಿಂದುವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ.

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ:

೩೦ ನಿಮಿಷಗಳು

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ

ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿರಬೇಕು.

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಡಿಜಿಟಲ್: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲದ: ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್

Download this geogebra file from this link.


ವಿಧಾನ/ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

ಜಿಯೋಜೆಬ್ರಾ ಫೈಲ್(ಕಡತವನ್ನು) ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ.

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

  1. ಇದು ಯಾವ ವಿಧದ ತ್ರಿಭುಜ?
  2. ತ್ರಿಭುಜ ಎತ್ತರ ಎಂದರೇನು?
  3. ನಾವು ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುತ್ತೇವೆ?
  4. 3 ಎತ್ತರಗಳ ಏಕಕಾಲಿಕ ಅರ್ಥವೇನು?
  5. ವಿಭಿನ್ನ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಿಕ ಬಿಂದುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

  1. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋಸೆಂಟರ್‌ ನ (ಲಂಭಕೇಂದ್ರದ) ಸ್ಥಾನಗಳು ಯಾವುವು?
  2. ಆರ್ಥೋಸೆಂಟರ್‌ನ (ಲಂಭಕೇಂದ್ರದ) ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ.