ತ್ರಿಭುಜದ ಲಂಬಾರ್ಧಕ ಮತ್ತು ಪರಿಕೇಂದ್ರ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ಲಂಬ ವಿಭಜಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು:

ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಲಂಬಾರ್ಧಕ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಏಕೀಭವಿಸುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ.

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ:

೩೦ ನಿಮಿಷಗಳು

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ

ವಲಯಗಳು, ತ್ರಿಭುಜಗಳು, ಲಂಬಾರ್ಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಡಿಜಿಟಲ್: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲದ: ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್

Download this geogebra file from this link.


ವಿಧಾನ/ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

ಜಿಯೋಜೆಬ್ರಾ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ.

  1. ಲಂಬಾರ್ಧಕ ಎಂದರೇನು?
  2. ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುತ್ತೀರಿ?
  3. ವಿವಿಧ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಬಾರ್ಧಕ ಛೇಧಕ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.
  4. ವೃತ್ತಾಕಾರ ಎಂದರೇನು?

ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

  1. circumradius ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
  2. ವೃತ್ತದ ಯಾವ ಭಾಗಗಳು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ?
  3. ಸುನ್ನತಿ ವೃತ್ತವನ್ನು (circumcircle ) ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು?