ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search


ಚಟುವಟಿಕೆ - ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಹೆಸರು-ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ

ಎರಡು ಅವಧಿ

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಯಾವುದೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು, ಇದ್ದರೆ

ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಶಗಳಿರ ಬೇಕು ಎಂದು ಮೊದಲೇ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುವುದು. ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ದೆಯ ವಿಷಯ ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದು. ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ-

  1. . ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶ
  2. . ವಿಷಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ
  3. .ಉಪಸಂಹಾರ - ಎಂಬ ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ

ಮಹಿಳೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥಳು --ಮಹಿಳಾ ಪೈಲೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು

ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು, /ಲಿಂಕ್ ಗಳು/ಕರಣಿಗಳು

  1. .ಮಹಿಳಾ ಸಮಾನತೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ವಿವರವನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ವಿಧಾನ: (ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ)

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿನ ದಿನವೇ ಭಾಷಣದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸುವುದು. ಭಾಷಣದ ವಿಷಯ:" ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ಮಧ್ಯೆ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ"

ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು( ಚರ್ಚಾಧಾರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)

  1. . ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸುತ್ತಿದೆ_ ಈ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪುವಿರಾ?
  2. . ದುಡಿಮೆಯ ಶೋಷಣೆ ಎನ್ನುವುದು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು_ ಸಮರ್ಥಿಸಿರಿ

ಮಾಲ್ಯಮಾಪನ(ಮಗುವಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)

  1. ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆಗಳು, ತಾರತಮ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ.ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಚಟುಟವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಪದಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದುರುಗಿ ದುಡಿಮೆ_ಮತ್ತು_ಆರ್ಥಿಕ_ಜೀವನ