ನಾರಿನ ಬೆಳೆ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search


ಚಟುವಟಿಕೆ - ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ

20 ನಿಮಿಷ

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

 1. ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ
 2. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
 3. ಒ.ಎಚ್.ಪಿ
 4. ಚಿತ್ರ ಪಟಗಳು
 5. ಪೆನ್
 6. ಪೇಪರ್

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು, ಇದ್ದರೆ

ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದು.

 1. ಶಿಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
 2. ಶಿಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಬದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ

 1. ಚಿತ್ರಗಳು
 2. ಇಂಟರ್ನೆಟ್
 3. ಪೇಪರ್ ಲೇಖನಗಳು

ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು

ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರನ್ನು ಕರೆದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವುದು

ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು, /ಲಿಂಕ್ ಗಳು/ಕರಣಿಗಳು

 1. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯ ಇತಿಹಾಸ,ವಿವಿದ ತಳಿಯ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಳು,ಹತ್ತಿಯ ಉಪಯೋಗ,ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ
 2. ಭಾರತದ ಹತ್ತಿ ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ , ಹತ್ತಿಯ ಉಪಯೋಗಗಳು , ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 3. ಸೆಣಬು ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ಸೆಣಬಿನ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳು, ಸೆಣಬಿನ ಉಪಯೋಗಗಳು, ವಿವಿಧ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ರೀತಿ,ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ
 4. ಸೆಣಬು ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆ, ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ
 5. ಸೆಣಬು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು , ಸೆಣಬು ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಚಿತ್ರ ಇದೆ
 6. ಸೆಣಬು ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ
 7. ಸೆಣಬಿನ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ವಿಡಿಯೋ
 8. ಸೆಣಬಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋ
 9. ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ವಿಡಿಯೋ
 10. ಹತ್ತಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ರೀತಿ , ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ

ವಿಧಾನ: (ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ)

 1. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತೋರಿಸ ಬೇಕು.
 2. ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು , ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಬದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು.
 3. ನಂತರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ , ಅದರ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು.
 4. ಸೆಣಬಿನ ರೀತಿ ಕೃಷಿ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಲು ಹೇಳುವುದು.ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದು.
 5. ಹಾಗೆಯೇ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದು.

ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು( ಚರ್ಚಾಧಾರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)

 1. ಸೆಣಬಿನ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಚರ್ಚಿಸಿ
 2. ಸೆಣಬಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು?
 3. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವರು ಯಾಕಾಗಿರಬಹುದು?
 4. ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು?

ಮಾಲ್ಯಮಾಪನ(ಮಗುವಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)

 1. ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಯಾವುವು?
 2. ಸೆಣಬಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಯಾವುವು?
 3. ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಕಾರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು?

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಿಸುವುದು.

ಚಟುಟವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಪದಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದುರುಗಿ ಭಾರತದ_ಭೂ_ಬಳಕೆ_ಹಾಗೂವ್ಯವಸಾಯ