ನಿರುದ್ಯೋಗ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search


ಚಟುವಟಿಕೆ - ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಹೆಸರು-ವರದಿ ತಯಾರಿ

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ

ಎರಡು ದಿನಗಳು

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

 1. . ಲೈಬ್ರೇರಿ
 2. . ಅಂತರ್ಜಾಲ
 3. .ಲೇಖನಿ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು, ಇದ್ದರೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಕೊಡಲು ಹೇಳಿ ,ಅವರ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು. ವರದಿ ಸಿಧ್ಧ ಪಡಿಸುವಾಗ ಲೈಬ್ರೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ವರದಿ ಸಿದ್ದ ಪಡಿಸಲು ಹೇಳುವುದು.

ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ

ಭಾರತದ ಕರುಣಾಜನಕವಾದ ಬಡತನವು ನಿರುದ್ಯೊಗದ ಕೊಡುಗೆಯು ಹೌದು- ಎಂಬುವುದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ.

ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು

ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು, /ಲಿಂಕ್ ಗಳು/ಕರಣಿಗಳು

 1. .ನಿರುದ್ಯೋಗ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.
 2. .ವಿವಿಧ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 3. .ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಲೇಖನವನ್ನು ನೋಡಿರಿ.
 4. .ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಬಸವಣ್ಣನ ತತ್ವ ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದಿತು ಎಂಬ ಲೇಖನವನ್ನು ನೋಡಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ನೋಡಿ.

ವಿಧಾನ: (ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ)

 1. .ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು
 2. . ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
 3. .ವರದಿ ಸಿದ್ದ ಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸುವುದು.

ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು( ಚರ್ಚಾಧಾರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)

 1. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಕಾರಣ . ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಿರಾ. ಹೇಗೆ?
 2. .ಮನುಷ್ಯನ ಆಲಸ್ಯವೂ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು .ಸಮರ್ಥಿಸಿರಿ.
 3. .ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡದೇ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೌದೇ?

ಮಾಲ್ಯಮಾಪನ(ಮಗುವಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)

 1. . ನಿರುದ್ಯೋಗದ ವಿಧದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ನಿರುದ್ಯೊಗ ಯಾವುದು?ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ.
 2. . ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯಾಪಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಸಮಾನ ಉದ್ಯೊಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ . ಸಮರ್ಥಿಸಿರಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಚಟುಟವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಪದಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದುರುಗಿ ದುಡಿಮೆ_ಮತ್ತು_ಆರ್ಥಿಕ_ಜೀವನ