ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಟಿ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - ಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to: navigation, search

See In English

ಉದ್ದೇಶಗಳು

 • ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಐಸಿಟಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
 • ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಶಿಕ್ಷಣ (Orientation)
 • ಸಂಪನ್ಮೂಲ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಾಗಿ ವಿಷಯ ಆಧಾರಿತ ಐಸಿಟಿ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಅಭಿಶಿಕ್ಷಣ
 • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಅನ್ವಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಶಿಕ್ಷಣ (ಲಿಬ್ರೆ ಆಫೀಸ್)

Agenda

ಕ್ರ.ಸಂ ಅಧಿವೇಶನದ ವಿವರ ಸಮಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
01 ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಪಕ್ಷಿನೋಟ 10:00 – 10:30 ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಜೆಂಡ
02 ಐಸಿಟಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಚಯ FOSS ಮತ್ತು OER

ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ (ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಷೆ)

10:30 – 11:30 ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ
ಚಹಾ ವಿರಾಮ
03 ವಿಷಯ ಆಧಾರಿತ ಅನ್ವಯಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ : ಭಾಷೆ 11:15 - 12:15 ಇಂಡಿಕ್‌ ಅನಾಗ್ರಾಮ್‌ ಎಚ್‌5ಪಿ, ಶಬ್ಧಕೋಶಗಳು
04 ವಿಷಯ ಆಧಾರಿತ ಅನ್ವಯಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ : ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ 12:15 – 01:00 ಮಾರ್ಬಲ್‌ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್‌
ಊಟದ ವಿರಾಮ
05 ವಿಷಯ ಆಧಾರಿತ ಅನ್ವಯಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ : ಗಣಿತ 2:00 – 2:45 ಜಿಯೋಜೀಬ್ರಾ (ಕೋನಗಳು, ತ್ರಿಕೋನಗಳು, ರೇಖೀಯ ಸಮೀಕರಣಗಳು)
06 ವಿಷಯ ಆಧಾರಿತ ಅನ್ವಯಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ : ವಿಜ್ಞಾನ 2:45 – 3:30 PhET (ಲೋಲಕ, ಬಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ)
ಚಹಾ ವಿರಾಮ
07 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಕರಗಳು - ಆಫೀಸ್ ಸೂಟ್, ಬ್ರೌಸರ್, ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ 3:45 – 4:15 ಲಿಬ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ರೈಟರ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕ್, ಮ್ಯಾತ್, ಇಂಪ್ರೆಸ್. ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್
08 ಸಾರಾಂಶ

ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

4:15 – 4:30

Other resources

 1. ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓದುವಿಕೆ)
  • ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ: ಇದು ಏನು?
  • ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ
  • ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ:
  • ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಕ್ಷೆ ಎಂದರೇನು?
 1. ಜಿಯೋಜೆಬ್ರಾ ಟ್ಯೂಬ್‌ನಿಂದ - ಜಿಯೋಜೆಬ್ರಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು-
 2. ಜಿಯೋಜೆಬ್ರಾ ಕಡತಗಳು - ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 3. ಪಿಎಚ್‌ಇಟಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಣಕುಗಳು
 4. ವಿಭಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ -ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 5. ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಥಾ ಪ್ರಸ್ತುತಿ (ವಿಡಿಯೋ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು)
  • Digital Storytelling, an ICT - based method of co-constructing and transacting curriculum” for the ‘Voices of Teachers and Teacher Educators’ journal of the National Council of Education Research and Training (page 65-73)
  • ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ (ಪುಟ 65-73) ನ ‘ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಧ್ವನಿಗಳು’ ಜರ್ನಲ್‌ಗಾಗಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ-ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು ಮಾಡುವ ಐಸಿಟಿ ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಥಾ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.
  • ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು
  • ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ
  • ಡಿಕಪ್ರದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉಪಯೋಗಗಳು
  • ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಾದ್ಯಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ