ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಂತ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೋಧನೆ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ_ಮತ್ತು_ಪಠ್ಯವಸ್ತು

ವಿಷಯಗಳು

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು


see in English ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ತಾಳೆಪಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ

ಚಿತ್ರ:Bhoomi namma jeevanth graha .mm

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ

 1. [dsert.kar.nic.in DSERT ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ]
 2. NCERT Book - The Earth Our Habitat - Class VI chapter 2 on Latitude and Longitude
 3. ಏಕಲವ್ಯ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು
 4. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಪಿ.ಮಲ್ಲಪ್ಪ
 5. ಭೂಗೋಳ ಸಂಗಾಂತಿ (DSERT)
 6. ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ.ಡಾ.ರಂಗನಾಥ

NCERT Book - The Earth Our Habitat - Class VI chapter 2 on Latitude and Longitude

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ: (ಉಪ-ಪುಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ)

ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ

 1. ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳು ಹೇಗೆ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳವು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ 'ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶ' ಗಳೆಂಬ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಗಳಿವೆ.
 2. 'ಮಾರ್ಬಲ್' ಎಂಬ ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಕರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ/ರೇಖಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
 3. ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಚಲನೆ ಇದೆ. ಗೆಲಿಲಿಯೋ ದೂರದರ್ಶಕದಿಂದ ಗುರುಗ್ರಹದ 4 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರು. ಈಗ 9 ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಿಗೆ 8 ಮಾತ್ರ ಉಳಿದವು.
 4. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕುಜ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಗಳೆಂದು 'ಸೂರ್ಯ ರಾಹು ಕೇತು'ಗಳನ್ನು ಗ್ರಹ ಎಂದು ಗುರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗ್ರಹವೆಂದು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ.
 5. ಭೂಮಿಯನ್ನು 'ಜೀವಂತ ಗ್ರಹ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ತರಹದ ಗ್ರಹ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇರಬಹುದು.
 6. ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ

ಎನ್ ಸಿ ಈ ಆರ್ ಟಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಅರಿವು

NCERT ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ

ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು

Pages from Wikipedia relating to this chapter

 1. ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 2. ಅಕ್ಷಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 3. http://en.wikipedia.org/wiki/Longitude
 4. http://en.wikipedia.org/wiki/Continent
 5. http://en.wikipedia.org/wiki/Ocean
 6. http://kn.wikipedia.org/wiki/ಮಹಾಸಾಗರ
 7. http://en.wikipedia.org/wiki/Arctic_Ocean
 8. http://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_Ocean
 9. http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Ocean
 10. http://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_Ocean
 11. http://en.wikipedia.org/wiki/Time_zone
 12. http://en.wikipedia.org/wiki/Date_line
 1. ಸಾಗರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 2. international date line and summry latitude and longitude|ಖಂಡಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಸಂಬಂಧ ಪುಸ್ತಕಗಳು

 1. Why is it hotter at equator than at the poles.
 2. Also see useful science link
 3. A Short History of Nearly Everything

ಬೋಧನೆಯ ರೂಪರೇಷೆಗಳು

 • ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳು ಹೇಗೆ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳವು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳೆಂಬ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಗಳಿವೆ .
 • ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು - ೧.ಅಕ್ಷಾಂಶ

ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಯಾವುವು?
 2. ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಅಗತ್ಯ ಏನು?
 3. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು?

ಶಿಕ್ಷಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳು. ಇವುಗಳು ನಿಜವಾದ ವೃತ್ತಗಳು ಅಲ್ಲ, ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಭೂಮಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಿಂದ ಇರುವ ದೂರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಅಕ್ಷಾಂಶವು ಸ್ಥಳದ ಹವಾಮಾನ, ವಾತಾವರಣ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಷಾಂಶವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳದ ತಂಪಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಭೂ ಮಧ್ಯರೇಖೆಯಿಂದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ತಂಪಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮಾರ್ಬಲ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯ ಇದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾತಿಕ್ಷಿತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬಹುದು, ಸಂಚರಣೆ ಸ್ಲೈಡರ್ ಅನ್ನು ಚಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ೧.ಮಾರ್ಬಲ್ ಬಳಸಿ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಅಧ್ಯಯನ

 1. ಅಂದಾಜು ಸಮಯ ; ಒಂದು ಅವಧಿ
 2. ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ; ಗಣಕಯಂತ್ರರನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾರ್ಬಲ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಕ್ಟರ್‌ನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವುದು.
 3. ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ
 4. ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ; ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಂಕ ರೇಖೆಯ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ.
 5. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು - ಜನರು, ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು
 6. ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು
 7. ವಿಧಾನ :ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಬಲ್ ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾತಿಕ್ಷಿತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಭೂಮಿಯು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳು ಚಲನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ವೃತ್ತಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು,
 1. ಉತ್ತರ್ದಾಗೋಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದಕ್ಷೀಣಾರ್ಧಗೋಳದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ್ದಾಗೋಳದ ಭಾರವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತದೆಯೇ?
 2. ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ ನೈಋತ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾಗಲು ಕಾರಣ. (ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು) ಭಾರತದ ಲಂಬ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಆಗಲು ಕಾರಣ?
 3. ಜುಲೈ ನಲ್ಲಿಯ ಮೋಡದ ನಕಾಶೆ? ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದೇ? ಅದು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳಿಗೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ?
 4. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕರ್ಕಾಟಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಮಳೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ? ಇದು ಸಹರಾ ಮರುಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ತದ್ದವಿರುದ್ದವಾಗಿದೆ.
 5. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ತಾಪಮಾನ ನಕಾಶೆ
 • ಹವಾಮಾನ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ? ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧಗೋಳದಲ್ಲಿ
 • ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳದ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ? ಏಕೆ?
 • ಕರ್ಕಾಟಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿನ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ.
 1. ಡಿಸಿಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ತಾಪಮಾನ ನಕಾಶೆ
 • ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧಗೋಳದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಯುಗುಣ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ?
 • ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧಗೋಳದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬಿಸಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ?
 • ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾರ್ದಗೋಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತಂಪಾಗಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧಗೋಳಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ತಾಪಾಮಾನ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧಗೋಳಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉತ್ತರ್ಧಗೋಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆ ?)

ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು ಸಸ್ಯವರ್ಗದ/ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ, ಒಳನಾಡು (ಸಮುದ್ರ/ನೀರು ದೇಹದ ದೂರ), ಎತ್ತರ, ಭೂಮಿ ನೀರು ದೇಹದ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮೂಹಿಕ) ಹೀಗೆ ವಿಭಿನ್ನಕಾರಕಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ? ಎಂದು *ನೀವು ಎಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು?

 1. ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ - ಸಿ ಸಿ ಇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು
 2. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
 3. ಅಕ್ಷಾಂಶ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು?
 4. ಯಾವ ಭೌತಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ? ವಾತಾವರಣ/ ಹವಮಾನ ವು ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆಯಾ?
 5. ಸೂರ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ 'ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತದ' ಮೇಲೆ 'ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ' ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವೇನು?
 6. ಬೆಂಗಳೂರುನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ – ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲು ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಲು ಇರಲು ಕಾರಣ?
 7. ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ರೇಖೆಗಳಾ? ಅಥಾವ ಸಮಾನಾಂತರ ರೇಖೆಗಳಾ?
 8. ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಒಂದಕೊಂದು ಸಮಾನಾಂತರ ರೇಖಾಗಳಾ?
 • ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು: ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಪರಿಕ್ಪಪನೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ನ್ನು cce ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #

 • ಅಂದಾಜು ಸಮಯ
 • ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 • ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು, ಇದ್ದರೆ
 • ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 • ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು - ಜನರು, ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು
 • ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು
 • ವಿಧಾನ
 • ನೀವು ಎಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು?
 • ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ - ಸಿ ಸಿ ಇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು
 • ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ 2.ರೇಖಾಂಶಗಳು

ರೇಖಾಂಶ ಎಂದರೇನು? - ರೇಖಾಂಶದ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನು? - ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ? - US ಎಷ್ಟು ಕಾಲಾಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? - ಎರಡಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? - ರಷ್ಯಾವು ಅತ್ಯಧಿಕ (ಒಂಬತ್ತು) ಕಾಲಾಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಏಕೆ?

ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ರೇಖಾಂಶಗಳು ಹೊಂದಿರಲು ಉದ್ದೇಶ .
 2. ರೇಖಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾಲಾಮಾನಗಳ ಕಲ್ಪನೆ.(ಕಾಲಾಮಾನಗಳ ಅಗತ್ಯವೇನು?)
 3. ರೇಖಾಂಶಗಳು 'ಅರ್ಧ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳ ಎರಡು ಧ್ರುವಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ (ರೇಖಾಂಶಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಭೂಮಿ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರೆಯುತ್ತದೆ.)

ಶಿಕ್ಷಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ

 1. ರೇಖಾಂಶಗಳು ರೇಖೆಗಳು ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸಮಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ರೇಖಾಂಶಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 2. ಮಾರ್ಬಲ್‌ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಪ್ಟವೇರ್. ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾತಿಕ್ಷಿತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬಹುದು, ಸಂಚರಣೆ ಸ್ಲೈಡರ್ ಅನ್ನು ಚಲನೆಮಾಡಬಹುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 1 - ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ

License ; Standard YouTube License

ಕಾಲಾಮಾನಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಚರ್ಚೆ===

 • ಅಂದಾಜು ಸಮಯ ; ಒಂದು ಅವಧಿ
 • ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ; ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ , ಪ್ರಾಜೇಕ್ಟರ್
 • ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ ;
 • ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ; ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ
 • ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು - ಜನರು, ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು
 • ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು
 • ವಿಧಾನ :

ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ನಂತರ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಧ್ಯೆ ರೇಖೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದು.

 • ನೀವು ಎಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು?
 • ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ - ಸಿ ಸಿ ಇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು
 • ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
 1. ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವರು?
 2. ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಕಕ್ಷಾದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತದೆ ಹೋದರೆ, ಯಾವುದೇ ರೇಖಾಂಶ ಮತ್ತು ಕಾಲಾಮಾನಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದೇ?
 3. ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತದೆ ಹೋದರೆ, ರೇಖಾಂಶ ಮತ್ತು ಕಾಲಾಮಾನಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತಿತ್ತಾ?
 4. ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 2 ಮಾರ್ಬಲ್ ಟೂಲ್ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಷಾಂಶ ವಿವರಣೆ

 • ಅಂದಾಜು ಸಮಯ : ಒಂದು ಅವಧಿ
 • ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು : ಉಬುಂಟು ತಂತ್ತಾಂಶದ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌- ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್
 • ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ ;
 • ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ;
 • ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು - ಜನರು, ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು
 • ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು
 • ವಿಧಾನ :
 1. ರೇಖಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಟ್ಲಾಸ್ ನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾತಿಕ್ಷಿತೆ ನೀಡುವುದು.ಭೂಮಿ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಚಲನೆ ಆಗುವುದನ್ನು ಮಾಡುವುದು.
 2. ವಿವಿಧ ರೇಖಾಂಶಗಳ ಕಾಲಾಮಾನಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.
 3. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಮೋಡ ಮುಸುಕವನ್ನು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು? ಅಧಿಕ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ರೇಖಾಂಶಗಳ ಅವಲಂಬನೆಯಾಗಿದೆಯಾ?
 • ನೀವು ಎಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.
 • ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ - ಸಿ ಸಿ ಇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು
 • ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು 3 - ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಂಕ ರೇಖೆ

ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಒಂದು ದಿನದ ಆರಂಭವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅನುಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಕೃತಕ ಉದ್ದವಾದ ರೇಖೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡವುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಒಂದೇ ರೇಖೆಯು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಶಿಕ್ಷಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗೋಳ ಒಂದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರೇಖಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲಾಮಾನಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಂಕ ರೇಖೆ ಬರುವ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಇದೆ.

ಈ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಂಕ ರೇಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 1. 'ಮಾರ್ಬಲ್ ಟೂಲ್' ಮೂಲಕ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಂಕ ರೇಖೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

 • ಅಂದಾಜು ಸಮಯ; ಒಂದು ಅವಧಿ
 • ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ; ಗಣಕಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾರ್ಬಲ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವುದು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಲಮಾನ ತಿಳಿಸುವ ಚಿತ್ರ
 • ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ
 • ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ; ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಂಕ ರೇಖೆಯ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ.
 • ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು - ಜನರು, ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು
 • ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು ;
 • ವಿಧಾನ

ಮಾರ್ಬಲ್ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಂಕ ರೇಖೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನಂತರ ಭೂಮಧ್ಯೆ ರೇಖೆಯ ಅಗತ್ಯವೇನು ಮತ್ತು ಅದು ನೇರವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

 • ನೀವು ಎಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು?
 1. ವಿಮಾನ ಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ಹಾರಲು ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ?
 2. ವಿಮಾನ ಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ಹಾರಲು ಮಂಗಳವಾರ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸೋಮವಾರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ ?
 3. ಭೂಮಿಯ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ (ಸತತ) ದಿನಗಳು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
 4. ಭೂಮಿಯ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ದಿನಗಳು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ?
 5. ಭೂಮಧ್ಯರೇಖೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?
 • ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ - ಸಿ ಸಿ ಇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು
 • ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಯೋಜನೆಗಳು

ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆ ಕಾಲಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಯಾರದಾರೂ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ (ಇತರ ಸಮಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳಿಗೆ) ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರು 'ಜೆಟ್ ಲ್ಯಾಗ್'ನ ಅನುಭವವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಬಳಕೆ

ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಬಳಸಲು ಹೊಸ ಪುಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಲು {{subst:ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ-ವಿಷಯ}} ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ