ಮಧ್ಯಯುಗದ ಯುರೋಪ್

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೋಧನೆ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ_ಮತ್ತು_ಪಠ್ಯವಸ್ತು

ವಿಷಯಗಳು

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳುಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ತಾಳೆಪಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ


ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ

ಚಿತ್ರ:Madhyayugada yurop.mm

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ

ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗಾಗಿ DSERT ರವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ.

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ: (ಉಪ-ಪುಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ)

ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ

ಎನ್ ಸಿ ಈ ಆರ್ ಟಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಹರಿವು

NCERT ರವರು ಹೊರ ತಂದಿರುವ ೯ ನೇ ತರಗತಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡುವುದು.

ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು

ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ಪದ್ದತಿಯ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ಪದ್ದತಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.

ಅಂಧಕಾರಯುಗದಿಂದ ಮಧ್ಯಯುಗಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿನ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.

9 ರಿಂದ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ಪದ್ದತಿಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

Feudalism.png

ಸಂಬಂಧ ಪುಸ್ತಕಗಳು

Europe; A history- Norma Davies.

ಮಧ್ಯಯುಗದ ಇತಿಹಾಸ- ಫಾಲಾಕ್ಷ.

ಯುರೋಪಿನ ಇತಿಹಾಸ- ಸದಾಶಿವ.

ಬೋಧನೆಯ ರೂಪರೇಶಗಳು

ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಧ್ಯಯುಗದ ಯುರೋಪಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು. ಮಧ್ಯಯುಗದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ಪದ್ದತಿಯ ಅರ್ಥ. ಸ್ವರೂಪ, ಗುಣಗಳು, ದೋಷಗಳು, ಮತ್ತು ಈ ಪದ್ದತಯ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಉದ್ದೆಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು #

ಮಧ್ಯಯುಗದ ಯುರೋಪಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು

ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಅಂಧಕಾರಯುಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು.

ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಯುಗದ ಯುರೋಪ್ ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಮಧ್ಯಯುಗದ ನಕ್ಷೆ ತೋರಿಸುವುದು.ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ತುಣುಕನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು. ಮಕ್ಕಳ ಅನಿಸಿಕೆ ದಾಖಲಿಸುವುದು.

===ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #=== 1 ಅಟ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ನಕ್ಷೆ ಗುರುತಿಸಲು ಹೇಳುವುದು.

 • ಅಂದಾಜು ಸಮಯ - ೧೫ ನಿಮಿಷಗಳು
 • ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು - ಅಟ್ಲಾಸಗಳು.
 • ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ - ನಕ್ಷೆ ಓದುವುದನ್ನು ಈ ಮೊದಲೆ ತಿಳಿಸುವುದು.
 • ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು -
 • ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು - ಜನರು, ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು ಜನ
 • ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು
 • ವಿಧಾನ - ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ,ಅಟ್ಲಾಸ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹುಡುಕಲು ತಿಳಿಸುವುದು.
 • ನೀವು ಎಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು?
 • ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ - ಸಿ ಸಿ ಇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು
 • ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು -

1) ವಿಶ್ವ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವರೇ?

2) ದಿಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯೇ?

===ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #=== 2

 • ಅಂದಾಜು ಸಮಯ -
 • ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 • ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ
 • ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 • ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು - ಜನರು, ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು
 • ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು
 • ವಿಧಾನ
 • ನೀವು ಎಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು?
 • ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ - ಸಿ ಸಿ ಇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು
 • ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ #

ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ಪದ್ದತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವರು

ಶಿಕ್ಷಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ಪದ್ದತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೊ ತುಣುಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸುವುದು.

===ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #=== 2 ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಭೂ ಒಡೆತನ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು.

 • ಅಂದಾಜು ಸಮಯ - 40 ನಿಮಿಷಗಳು.
 • ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು - ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಪೆನ್ನು
 • ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ - ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸುವುದು.
 • ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು -
 • ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು - ಜನರು, ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು,ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು.
 • ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು
 • ವಿಧಾನ - ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ,ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.
 • ನೀವು ಎಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು? -
 • ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ - ಸಿ ಸಿ ಇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು - 1) ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಯೇ?

2) ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿನಯದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಯೇ?

 • ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು -

೧)ಪಹಣಿ ಎಂದರೇನು? ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನ ತಿಳಿಸಿ?

೨) ಮುಟೇಶನ್ ಎಂದರೇನು?

೩) ಬಗರ್ ಹುಕುಮ್ ಎಂದರೇನು? ಇತ್ಯಾದಿ.......

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #

 • ಅಂದಾಜು ಸಮಯ
 • ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 • ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ
 • ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 • ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು - ಜನರು, ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು
 • ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು
 • ವಿಧಾನ
 • ನೀವು ಎಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು?
 • ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ - ಸಿ ಸಿ ಇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು
 • ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #

 • ಅಂದಾಜು ಸಮಯ
 • ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 • ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ
 • ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 • ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು - ಜನರು, ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು
 • ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು
 • ವಿಧಾನ
 • ನೀವು ಎಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು?
 • ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ - ಸಿ ಸಿ ಇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು
 • ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #

 • ಅಂದಾಜು ಸಮಯ
 • ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 • ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ
 • ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 • ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು - ಜನರು, ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು
 • ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು
 • ವಿಧಾನ
 • ನೀವು ಎಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು?
 • ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ - ಸಿ ಸಿ ಇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು
 • ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಯೋಜನೆಗಳು

ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳು

ಬಳಕೆ

ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಬಳಸಲು ಹೊಸ ಪುಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಲು {{subst:ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ-ವಿಷಯ}} ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ