ಮೂರು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತ್ರಿಭುಜದ ರಚನೆ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಿಯತಾಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ತ್ರಿಭುಜದ ರಚನೆಯನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಕೋಚನವು ಬಾ.ಬಾ.ಬಾ ಸರ್ವಸಮತೆಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು:

 • ಕೊಟ್ಟಿರುವ 3 ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು
 • ಬಾಹುಗಳು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಾಗ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು
 • ಬಾಹುಗಳು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಾಗ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು.
 • ತ್ರಿಭುಜದ ರಚನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ:

೩೦ ನಿಮಿಷಗಳು

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ

ಬಿಂದು, ರೇಖೆಗಳು, ಕೋನಗಳು,ತ್ರಿಭುಜದ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನ

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಡಿಜಿಟಲ್: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲದ: ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್

Download this geogebra file from this link.


ವಿಧಾನ/ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

 • ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಜಿಯೋಜೆಬ್ರಾ ಕಡತ ಬಳಸಿ
 • ಎಷ್ಟು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.
 • ನೀವು ಎರಡನೇ ಬಾಹುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಏಳೆಯುತ್ತೀರಿ? ಎರಡನೇ ಬಾಹುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ?
 • ನೀವು ಮೂರನೇ ಬಾಹುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಏಳೆಯುತ್ತೀರಿ? ಮೂರನೇ ಬಾಹುವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು?
 • ತ್ರಿಭುಜವು ಯಾವ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
 • ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಜಾರುಕಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ.
 • ಜಾರುಕಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
 • ಮಾಡಲು ಸವಾಲು ಹಾಕಿ

-ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ,

-ಲಂಬ ಕೋನ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಕೋನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ

 • ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
ಬಾಹು1 ಬಾಹು 2 ಬಾಹು 3 ಬಾಹು1+ ಬಾಹು 2 > ಬಾಹು 3 ಬಾಹು 2 + ಬಾಹು 3 > ಬಾಹು 1 ಬಾಹು1+ ಬಾಹು 3 > ಬಾಹು 2 ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

 • ಯಾವುದೇ ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ನೀವು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದೇ?
 • ಕೊಟ್ಟಿರುವ 3 ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಾಧ್ಯ?
 • ರಚನೆಗಾಗಿಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಾಹುಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ತ್ರಿಭುಜದ ರೂಪವು ಬದಲಾಗುವುದೇ?