ಯಶೋಧರೆ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ

ಕಲಿಕೋದ್ದೇಶಗಳು

ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶ

 1. ಕನ್ನಡದ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದು
 2. ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದು
 3. ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಭಾಷಾ ಕಲಿಕಾ ಗುರಿಗಳು

 1. ಚಿತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಬಳಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಮಾಡುವುದು
 2. ಇಂಡಿಕ್‌ ಅನಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ವಯಕದ ಜೊತೆ ಪದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಪದಪಟ್ಟಿ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
 3. ಡಿಜಿಡಲ್ ಶಬ್ಧಕೋಶ ಬಳಸಿ ಕಠಿಣ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹುಡುಕುವುದು
 4. ಧ್ವನಿ ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆ, ಮಾತುಗಾರಿಕೆ
 5. ಮಾದರಿ ನಾಟಕ ವೀಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಗದ್ಯದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಪರಿಚಯ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಗದ್ಯ ಪೀಠಿಕೆ /ಹಿನ್ನೆಲೆ/ಸಂದರ್ಭ

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಪಿಲವಸ್ತುವಿನ ರಾಜಕುಮಾರರ'ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ’, ಬುದ್ಧನಾಗ ಬಯಸಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತ ಆತನ ಮಡದಿ ‘ಯಶೋಧರೆ’ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಯ, ಆತಂಕ ಹಾಗು ಮಾನಸಿಕ ತುಮುಲಗಳನ್ನು ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಶೋಧರಾ - ನಾಟಕದ ಮೂಲ ಪ್ರತಿ

ಕವಿ/ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ

Masthi Venkatesha.jpg
Masti Venkatesh Iyengar.png

ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರದ ವೀಡಿಯೋ

ಪಾಠದ ಬೆಳವಣಿಗೆ/ ಪಾಠದ ವಿವರ

ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಪರಿಚಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಪರಿಚಯ ಜ್ಞಾನ ಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರ
ರೇಡಿಯೋ ನಾಟಕವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಸುವುದು ರೇಡಿಯೋ ನಾಟಕದ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ - ಶಬರಿ ಆ - ಮಾತನಾಡುವುದು * ರೇಡಿಯೋ ನಾಟಕ
ಮಾದರಿ ವಾಚನ ಶಿಕ್ಷಕರು - ಮಕ್ಕಳು ಓದುವರು ಆ - ಓ ಸ್ವರ ಭಾರದೊಂದಿಗೆ ಓದುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವರು
ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿನಯದ ನಾಟಕದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಯೂ ಟೂಬ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಟಕದ ವೀಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ ಆ - ನೋ - ಮಾತನಾಡುವುದು https://www.youtube.com/watch?v=4zO7ENs9H8c&t=143s
ಚಿತ್ರನೋಡಿ ಮೂಡುವ ವಿವಿಧ ಪದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ - ವಿವಿಧ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ ಯಶೋಧರೆಯ ಮೂಕ ರೋದನೆ
ಇಂಡಿಕ್‌ ಅನಾಗ್ರಾಮ್‌ ಮೂಲಕ ಪದಕೋಶ ಸೃಷ್ಟಿ ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆ - ಒಬ್ಬರು ಉತ್ತರಿಸುವರು ಮಾ - ಓ - ಆ
ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ತಿಳಿಸಿ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಆ-ಮಾ- ಬ ಆಲಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸಿ
ಯಶೋಧರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಥೆ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು?

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತಿಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿ

ಮಕ್ಕಳು ಅವರವರ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವರು ಮಾ- ಬ
ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಶಬ್ಧಕೋಶ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಕಠಿಣ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಿರಿ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಶಬ್ಧಕೋಶ ಬಳಸಿ ಕಠಿಣ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹುಡುಕುವುದು ಓ-ಬ
ಭಾಷಾ ಸಮೃದ್ದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಓ - ಬ - ಮಾತನಾಡುವುದು
ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಾಟಕ ಮಾಡಿಸಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡುವುದು ನಾಟಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಯೋಜಿಸ ಬೇಕು

ಘಟಕ - ೧

ಘಟಕ -1 - ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ

ವಿವರಣೆ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಚಟುವಟಿಕೆ - ೧

 1. ವಿಧಾನ/ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
 2. ಸಮಯ
 3. ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು : ಶಬರಿ ನಾಟಕದ ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ
 4. ಹಂತಗಳು
 5. ಚರ್ಚಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಚಟುವಟಿಕೆ - ೨

 • ವಿಧಾನ/ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
 • ಸಮಯ
 • ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 • ಹಂತಗಳು
 • ಚರ್ಚಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಶಬ್ದಕೋಶ/ಪದ ವಿಶೇಷತೆ

ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶ

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಈ ಪಠ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಉಗಮಿಸುವ ವಿಚಾರಗಳು

ಘಟಕ ೧ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

ಘಟಕ - ೨

ಘಟಕ - ೨ - ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ

ವಿವರಣೆ

ಚಟುವಟಿಕೆ

ಚಟುವಟಿಕೆ ೧
 • ವಿಧಾನ/ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
 • ಸಮಯ
 • ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 • ಹಂತಗಳು
 • ಚರ್ಚಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಚಟುವಟಿಕೆ ೨


ಶಬ್ದಕೋಶ/ಪದ ವಿಶೇಷತೆ

ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶ

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಈ ಪಠ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಉಗಮಿಸುವ ವಿಚಾರಗಳು

ಘಟಕ ೨ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

ಘಟಕ - ೩

ಘಟಕ - ೩ - ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ

ವಿವರಣೆ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಚಟುವಟಿಕೆ ೧
ಚಟುವಟಿಕೆ ೨

ಶಬ್ದಕೋಶ/ಪದ ವಿಶೇಷತೆ

ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶ

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಈ ಪಠ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಉಗಮಿಸುವ ವಿಚಾರಗಳು/ ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆ

ಘಟಕ - 3ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

ಘಟಕ - ೩

ಘಟಕ - ೩ - ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ

ವಿವರಣೆ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಚಟುವಟಿಕೆ ೧
ಚಟುವಟಿಕೆ ೨

ಶಬ್ದಕೋಶ/ಪದ ವಿಶೇಷತೆ

ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶ

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಈ ಪಠ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಉಗಮಿಸುವ ವಿಚಾರಗಳು/ ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆ

ಘಟಕ -3ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

ಪೂರ್ಣ ಪಾಠದ ಉಪಸಂಹಾರ

ಪೂರ್ಣ ಪಾಠದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಮಕ್ಕಳ ಚಟುವಟಿಕೆ