ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ತಾಣಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search
See in English

ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಾಧಾರಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಗಳ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಲತಾಣಗಳು

  1. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ
  2. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  3. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ
  4. ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ
  5. NCERT
  6. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (CIET),
  7. National Repository of Open Educational Resources(NROER)

ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಲತಾಣಗಳು (ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿ)

ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ತಾಣಗಳು

ಜಾಲತಾಣ(ವೆಬ್ ಸೈಟ್) ಲಿಂಕ್ ಏನಿದೆ?
KOER - ವಿಜ್ಞಾನ https://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/Special:ShortUrl/33 ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಓಲ್ಯಾಬ್ಸ್ http://www.olabs.edu.in/?lan=kn-IN ೯ ರಿಂದ ೧೨ ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಖಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ https://kn.khanacademy.org/science ತರಗತಿವಾರು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ವಿಕಾಸ್ ಪಿಡಿಯಾ ೧. https://kn.vikaspedia.in/education/cb5cbfc9cccdc9ecbeca8

೨. https://kn.vikaspedia.in/education/caec95ccdc95cb3-caecc2cb2cc6-caaccdcb0ca6cb6/cb5cbfc9cccdc9ecbeca8cbfc97cb3cc1

೧. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು

೨. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪರಿಚಯದ ವಿವರಣೆ

ಪ್ರಥಮ್ ಓಪನ್ ಸ್ಕೂಲ್ https://www.prathamopenschool.org/catalog/contents/24024 ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು - ವೀಡಿಯೋಗಳು
ಪ್ರಥಮ್ ಬುಕ್ - ಸ್ಟೋರಿವೀವರ್ https://storyweaver.org.in/stories?category=Science%20%26%20Nature&category=STEM&language=Kannada&query=&sort=Ratings ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಕಲಿಕೆ
ವಿಕಿಪೀಡಿಯ - ವಿಜ್ಞಾನ https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%97:%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%9C%E0%B3%8D%E0%B2%9E%E0%B2%BE%E0%B2%A8 ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೇಖನಗಳು
ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್‌ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ https://azimpremjifoundation.org/foundation-publications/10054#page-title ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೇಖನಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗಳು

ಚಾನೆಲ್ ಹೆಸರು ಲಿಂಕ್ ಏನಿದೆ?
ಐಟಿ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಎಜುಕೇಶನ್ https://www.youtube.com/playlist?list=PLWUrlh2K8RdQVclcNF-Nsh1thkSDK42QF ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಕನ್ವ ಸೈನ್ಸ್ (canva science) https://www.youtube.com/playlist?list=PLq0qZfaK7tP7Ql1Jhim3jezIVutpE8-yJ ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ವಿವರಗಳು
ಇನ್ವೆಂಟರ್ https://www.youtube.com/c/Inventor101/playlists ವಿಜ್ಞಾನದ ಸರಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳು
ಅರಿವು https://www.youtube.com/watch?v=iwYxZl3Tm0M&list=PLnf21uK5Nic6e8sk74rujAuZtf2FTxlaB ವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಚಯ - ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ
ವಿದ್ಯಾಗಮ ಸಂವೇದ ತರಗತಿಗಳು https://www.youtube.com/hashtag/samvedaeclasses ದೂರದರ್ಶನ ಚಂದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸರವಾಗಿರುವ ತರಗತಿಗಳು
ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ https://www.youtube.com/channel/UCiyYY4G4hJswTrrCoh5t9nA/videos ವಿಜ್ಞಾನ ಸರಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳು
ಜನನಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ https://www.youtube.com/playlist?list=PL11Rt5QrgUKRQe0-5c_bhSStSmJKmeIRi ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ವಿವರಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಲವು ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳು

ಶಿಕ್ಷಕ/ಶಿಕ್ಷಕಿ ಯರ ಹೆಸರು ಜಾಲತಾಣದ ಕೊಂಡಿ ಏನಿದೆ?
ಬಸವರಾಜ್ ಬೀರಲದಿನ್ನಿ https://kanvascience.blogspot.com/p/blog-page_6.html ೬, ೭, ೮ ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು
ಮನೋಹರ.ಆರ್ https://gbdteachers.blogspot.com/p/blog-page_160.html ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ
ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ-ಸಿ.ಆರ್.ಸಿ. https://nammashikshakarigagi.blogspot.com/p/blog-page.html ಸರಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು
ಕುಮಾರ.ಎನ್‌ https://www.ಶಿಕ್ಷಕರವೇದಿಕೆ.com/search/label/%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%9C%E0%B3%8D%E0%B2%9E%E0%B2%BE%E0%B2%A8%28SCIENCE%29 ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ - ಉಪಯುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ತಾಣ

ಟೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ರವರ ಕಲಿಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿಯಲು ಅನ್ವಯಗಳು