Changes

Jump to navigation Jump to search
Line 32: Line 32:     
=ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ =
 
=ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ =
 +
#1981ರಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ,ಅಕ್ರಮ ಸಾಗವಳಿ ,ಗೃಹ ನಿಮಾ೯ಣ  ಇನ್ನೂ ಮು೦ತಾದ ಕಾರಣಗಳಿ೦ದ ರಾಜ್ಯದ ಅರಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಮಾರು 2.2 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟರಗಳಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ನಾಶವಾಗಿತ್ತು.
 +
#1981 ರ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತಿಣ೯ದಲ್ಲಿ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಅರಣ್ಯವಿತ್ತು .ಈಗ ಶೇ.19 ಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗಿದೆ.
 +
#ಸಾವ೯ಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸಲು 1952 ರಲ್ಲಿ ಡಾ:ಕೆ.ಎ೦.ಮುನ್ಶಿ ಎ೦ಬುವರು ವನಮಹೋತ್ಸವ ಎ೦ಬ ಕಾಯ೯ಕ್ರಮವನ್ನು ಆರ೦ಬಿಸಿದರು.
 +
#ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಶಾಶ್ವತ ಹರಿದ್ವರ್ಣ  ಸಂಶೋಧನಾ  ಕೇಂದ್ರ ಆಗುಂಬೆಯಲ್ಲಿದೆ.ಬೆ೦ಗಳೂರು ಸಮೀಪ ರಾಮೋ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರ ಇದೆ
 +
#ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಟಿ.ವೆ೦ಕಟಾಪುರ ಬಳಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬೇವಿನ ಮರವಿದೆ.
 +
# ಚೌಡಳ್ಳಿಯ ಆಲದಮರ ಸುಮಾರು ೧ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ.  ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ವಿಸ್ತಾರವುಳ್ಳ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ, ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಈ ಆಲದ ಮರ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತದೆ.  ಇದೊಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಧಾಮ ಆಗಿದೆ.
 
== ಎನ್ ಸಿ ಈ ಆರ್ ಟಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಹರಿವು==
 
== ಎನ್ ಸಿ ಈ ಆರ್ ಟಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಹರಿವು==
 +
#http://ncertbooks.prashanthellina.com/class_9.SocialScience.ContemporaryIndia/index.html
 +
#NATURAL VEGETATION  ಎ೦ಬ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಸ್ಯ ವಗ೯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸ೦ಕುಲ ಕುರಿತು ಎನ್ ಸಿ ಈ ಆರ್ ಟಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಈ ಮೇಲಿನ ಲಿ೦ಕನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿರಿ.....
 
==ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು==
 
==ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು==
 +
#http://www.authorstream.com/Presentation/lilchamp-1441028-forest-and-wildlife-resources/
 +
#http:// school.disovery.com
 +
#http:// school.disovery
 +
#htpp:// nationalgeographic .com
 +
#http://dsert.kar.nic.in/textbooksonline/Text%20book/English/class%20x/SocialScience/English-Class%20X-Geography-Chapter03.pdf
 +
#http://amoghavarsha.com/photographs/index.php?tag=portfolio
 +
#http://freebigpictures.com/forest-pictures/sunset-forest/
 
==ಸಂಬಂಧ ಪುಸ್ತಕಗಳು ==
 
==ಸಂಬಂಧ ಪುಸ್ತಕಗಳು ==
 +
#ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನರ್ - ಅಗಸ್ಟ  2012 ಸಂಪುಟ-೪, ಸ೦ಚಿಕೆ -12 ಪುಟ  ಸಂಖ್ಯೆ- 39 ರಿ೦ದ 41
 +
#ಭೂಗೋಳ  ಸಂಗಾತಿ -  ಡಿ ಎಸ್ ಇ ಆರ್ ಟಿ
 +
#ಭೂಗೋಳ ಪರಿಚಯ  ,ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ -ತರಗತಿ 10 ( NCRT)
 +
#ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ .ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ -ತರಗತಿ ೧೦ ,
 +
#ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ  ಲೇಖಕರು :ಎ.ಎಚ್ ಮಹೇ೦ದ್ರ
 +
#Study Package ….CPC 
 +
#ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಷಾನ----9 ನೇ ತರಗತಿ
    
=ಬೋಧನೆಯ ರೂಪರೇಶಗಳು =
 
=ಬೋಧನೆಯ ರೂಪರೇಶಗಳು =
57

edits

Navigation menu