ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲಿಕಾ ಸಮುದಾಯ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 3 ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯಗಾರ ೨ 2018-19

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

English ಶಿಕಸ ಹಂತ 3 ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಐಸಿಟಿಯನ್ನು ""ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ"ಗಾಗಿ ಬಳಸಲು ಪರಿಚಯ - ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಹಾಗು ಮೊಬೈಲ್‌ ಮೂಲಕ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಬಳಕೆ, ಮತ್ತು ಶಿಕಸ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್‌ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು.
 2. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಐಸಿಟಿಯನ್ನು ""ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ"ಗಾಗಿ ಬಳಸಲು ಪರಿಚಯ - ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸರಳ ಪಠ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು
 3. ಶಾಲಾ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ (ವಾಚನ ಕೈ ಮಿಂಗ್ ಚಂಗ್‌, ‘ಶಾಲಾ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಠಿಕೋನ ಬೆಳೆಸುವುದು’ - ಕೈ ಮಿಂಗ್ ಚಂಗ್‌ ರವರ ಶಾಲಾ ಕಾಣ್ಕೆ ಲೇಖನ )
 4. ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ (ಗಣಿತ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಸಾಕ್ಷರತೆ)
 5. ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ನಂತರ ಶಾಲಾ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ - ಪ್ರಭಾವ ವಲಯ ಕಾಳಜಿ ವಲಯ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಪ್ರತಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಶೇಷಗಳು ಸಮಯ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಸಭಾ ಯೋಜನೆ
ದಿನ ೧
1 ನೋಂದಣೆ 9.30 - 10.00 ODKಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿದಾರರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡುವುದು, ವಾಚನ (ಕೈ ಮಿಂಗ್ ಚಂಗ್‌)
2 ಮೂಲಭೂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ 10.00 – 11.00 ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್‌ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ

ಕೀಲಿಮಣೆಗೆ ಪರಿಚಯ (ಟಕ್ಸ್ ಟೈಪಿಂಗ್‌ ಅಭ್ಯಾಸ)

ಅಂತರ್ಜಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಹಾಗು ವೆಬ್‌ ಬ್ರೌಸರ್‌ ಬಳಸುವುದು (ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ ಅಭ್ಯಾಸ)

ಅಭ್ಯಾಸ (ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿ- ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ ಹಾಗು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಕಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ)

3 ಚಹಾ ವಿರಾಮ 11.00 – 11.15
4 ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗು ಕಲಿಕೆ 11.15 – 12.30 ಸರ್ಚ್‌ ಇಂಜಿನ್‌ ಪರಿಚಯ (ಪಠ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು)

ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸಿ ವೈಡಿಗ್ರಂನ ಸೃಷ್ಟಿ (ಗುರುತಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನಂತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ - ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಿರುವುದು)

5 ಊಟದ ವಿರಾಮ 12.30 – 1.15 ಟಕ್ಸ್‌ ಟೈಪಿಂಗ್‌ ಅಭ್ಯಾಸ + ODK
6 ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗು ಕಲಿಕೆ 1.15 - 4.00 ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಶೋಧನೆಯ ಪರಿಚಯ

ಅಂತರ್ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳಲು ಮೊಬೈಲ್‌ ಪೋನ್‌ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು - ಅಭ್ಯಾಸ

7 ಚಹಾ ವಿರಾಮ
8 ಮನೆಗೆಲಸ 4.00 - 4.30 ನಿಯೋಜನೆ- ವಾಚನ ಶಾಲಾ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಠಿಕೋನ ಬೆಳೆಸುವುದು - ಕೈ ಮಿಂಗ್ ಚಂಗ್’.
ದಿನ ೨
9 ಶಾಲಾ ನಾಯಕತ್ವ ಹಾಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 9.30 – 11.15 ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಚನ - ಶಾಲಾ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಠಿಕೋನ ಬೆಳೆಸುವುದು - ಕೈ ಮಿಂಗ್ ಚಂಗ್’.

ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗುರಿ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ

ಚಟುವಟಿಕೆ - ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ - ನಾನು ಹೊಂದಿರುವ 1 ಅಥವಾ 2 ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಗಳು.

ಸಣ್ಣ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹಾಗು ಹಂಚಿಕೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ದಾಖಲು (mm). ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಠ್ಯ, ಚಿತ್ರ ಹಾಗು/ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ ಕಡತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ

(ಬರೆಯಿರಿ ಹಾಗು ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ, ಧ್ವನಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್‌ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನುಕಳುಹಿಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ)

10 ಚಹಾ ವಿರಾಮ 11.15 – 11.30
11 ವಿಷಯ ಸಂಯೋಜನೆ 11.15 - 12.30 ಗಣಿತ ಹಾಗು ಕನ್ನಡ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ (ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ) ನಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ.

ಪ್ರತಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಗಣಿತ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

12 ಊಟದ ವಿರಾಮ 12.30 – 1.15
13 ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗು ಕಲಿಕೆ 2.00 - 4.00 ಪಠ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪರಿಚಯದ ಮರುಸಮೀಕ್ಷೆ

ಕನ್ನಡ ಹಾಗು ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಟೈಪಿಂಗ್‌

ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪಠ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಗು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್‌ನ ಮೂಲಕ ಹಂಚುವುದು

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ, ಧ್ವನಿ, ಚಿತ್ರ ಹಾಗು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಅಭ್ಯಾಸ

14 ಚಹಾ ವಿರಾಮ
15 ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಹಾಗು ಮನೆಗೆಲಸ 4.00 - 4.30 ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು- ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು (ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಪತ್ರ), ಗಣಿತ, ಕನ್ನಡ ಹಾಗು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಸಾಕ್ಷರತೆ

ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಾರಕ್ಕೆ ವಾಚನ - ಪ್ರಭಾವ ವಲಯ ಕಾಳಜಿ ವಲಯ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಪತ್ರ ("Circle of Influence and Circle of Concern")

ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

 1. ಮೂಲಭೂತ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಸಾಕ್ಷರತೆ - ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಅನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
 2. ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸಿ.
  1. ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಬಳಸಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌.
  2. ಗೂಗಲ್‌ ಸರ್ಚ್‌ ಇಂಜಿನ್‌ ಬಳಸಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ
  3. ಉಪಯುಕ್ತ ಜಾಲತಾಣಗಳು.
  4. ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕಿ (ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್‌, ವೆಬ್‌ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್‌, ನಿಘಂಟು)
 3. ಟಕ್ಸ್‌ ಟೈಪಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ - ಪಠ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಹಾಗು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
 4. ನನ್ನ ಶಾಲಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು - ಕೈ ಮಿಂಗ್ ಚಂಗ್‌, ‘ಶಾಲಾ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಠಿಕೋನ ಬೆಳೆಸುವುದು’.
 5. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಾರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ - ವಾಚನ ಪ್ರಭಾವ ವಲಯ ಕಾಳಜಿ ವಲಯ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಪತ್ರ

ಮುಂದಿನ ದಾರಿ

 1. ಲಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ ಹಾಗು ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
 2. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಐಸಿಟಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ (ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಐಟಿಎಫ್‌ಸಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಡಿಬಾಂಡೆಡ್‌ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ )
 3. ಸುಲಭ ಸಂಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗುಂಪನ್ನು ರಚಿಸಿ (ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ).