ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೋಧನೆ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ_ಮತ್ತು_ಪಠ್ಯವಸ್ತು

ವಿಷಯಗಳು

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳುSee in English

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ತಾಳೆಪಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ


ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ

ಚಿತ್ರ:After independence .mm

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ

 1. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ

ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೆ.ಎಸ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಟಿ.ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿ. ಇವರು ವೇದಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಂಪನ್ಮೂಲ.

ಎನ್ ಸಿ ಈ ಆರ್ ಟಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಹರಿವು

 1. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೦ ನೇತರಗತಿ-ಅಧ್ಯಾಯ-9 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ=>NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೮ ನೇ ತರಗತಿ-India After Independence

ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು

 1. ​1942ರಲ್ಲೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮ ಇದು;ಈಸೂರಿಗೊಂದು ಸಲಾಂ
 2. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ

ಸಂಬಂಧ ಪುಸ್ತಕಗಳು

 1. ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ - ಪ್ರೋ.ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ
 2. ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ - ಸದಾಶಿವ

ಬೋಧನೆಯ ರೂಪರೇಶಗಳು

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ #ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ನಂತರದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ -ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ಭಾರತದ ವಿಭಜನೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು
 2. ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸಮಸ್ಯೆ
 3. ಸರ್ಕಾರ ರಚನಾ ಸಮಸ್ಯೆ
 4. ರಾಜ್ಯಗಳ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ
 5. ಸಂಸ್ತಾನಗಳ ವಿಲೀನಿಕರಣ

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

೧೯೪೭ರ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಹರ್ಷ ಹಾಗೂ ನೋವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಭಾರತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದಿತು. ಕೋಮುಗಲಭೆ, ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆ, ದೇಶಿಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ವಿಲೀನಿಕರಣ, ಆಹಾರದ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಕೃಷಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #

{{subst:ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ-ಚರ್ಚೆ}}

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ #2

ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು - ಇವುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #

 1. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 1,ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ "
 2. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 2,ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ "


ಸಿ.ಸಿ.ಇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಯೋಜನೆಗಳು

ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳು

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಲೋಪ ದೋಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು