ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನ ಹಿಂದಿರುವ ಮಾನವನ ಕಥೆ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

English

ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನ ಹಿಂದಿರುವ ಮಾನವನ ಕಥೆ ಹಂತ 2ರ ಕಲಿಕಾ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ


ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನ ಹಿಂದಿರುವ ಮಾನವನ ಕಥೆ

ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಲನ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲಿಯುವಿರಿ, ಅವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು:

 1. ನೀವು ವಿವಿಧ ಐಸಿಟಿ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರಬೇಕು.
 2. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪಠ್ಯ ಸಂಪಾದಕ, ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆಯ ಪರಿಕರ, ವಿಭಿನ್ನ ಅನ್ವಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 3. ನಿಮ್ಮ ಕಡತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಡತಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು, ತೆರೆಯಲು, ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು.

ಪೂರ್ವಜ್ಙಾನ ಕೌಶಲಗಳು

 1. ಐಸಿಟಿ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸಂವಹನ
 2. ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಏನೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಐಸಿಟಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದು.
 3. ಐಸಿಟಿಯ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯದ ತಿಳುವಳಿಕೆ
 4. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಸಂಕಲನ ಅನ್ವಯಕಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅರಿವು

ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಿವೆ

 1. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಹಾಗು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌
 2. ಉಬುಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌
 3. ಅಂತರ್ಜಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
 4. ಟೈಮ್‌ ಲೈನ್‌ಗಾಗಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಹಾಗು ಚಿತ್ರಗಳು
 5. ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್ ಕೈಪಿಡಿ

ನೀವು ಯಾವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ

 1. ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ.
 2. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೂಲಭೂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ.

ವಿವರವಾದ ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಿವರಣೆ

ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಚಟುವಟಿಕೆ

 1. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್‌ನ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
 2. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು 'ಐಸಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಓದಬಹುದು ಮತ್ತು ಐಸಿಟಿ ವಿಭಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು.
 3. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಲನ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್‌ರವರ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಎನಿಗ್ಮಾ, ವಿಶ್ವ ಸಮರ ಯಂತ್ರದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು.
 
II ನೇ ಜಾಗತಿಕ ಸಮರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೇಗಿತ್ತು
 
ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಲೆನ್‌ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್‌
ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎನಿಗ್ಮಾ ಕಥೆಯ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜರ್ಮನ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಲು ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲನ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅನ್ನು 'ಕೋಡ್ ಬ್ರೇಕರ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಜರ್ಮನ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಮುರಿದುಬಿಟ್ಟರೂ, ಜರ್ಮನಿಯು ತಿಳಿಯಬಾರದ ಕಾರಣ ಅವರು ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ತಂಡ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿ ಸಂಭವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು (ಆದ್ದರಿಂದ ಜರ್ಮನಿಯು ಅದರ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಮುರಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ). ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮಗೆ ಊಹಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

 1. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ (ಐಸಿಟಿ ಸಂಬಂಧಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)
 2. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಸಮಾಜದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು, ಅದು ಹೇಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಹೇಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಭವಿಷ್ಯವು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.
 3. ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
 4. ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ / ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಚಿತ್ರ ಕಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಪಠ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.
 5. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ.

ಪೋರ್ಟಪೋಲಿಯೋ

 1. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಕಥೆಯು ಮಾನವ - ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
 2. ನಿಮ್ಮ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜು. ಪಠ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ 'ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಐಸಿಟಿ ಪ್ರಭಾವ, <ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು>, ವರ್ಷ-ತಿಂಗಳು.odt' ಹೀಗೆ
 3. ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜು.