ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/ಧ್ವನಿ ಕಥೆ ಹೇಳುವುದು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Revision as of 07:43, 3 June 2019 by Nitesh (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

English

ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ
ಧ್ವನಿ ದೃಶ್ಯ ಸಂವಹನ ಹಂತ2 ಧ್ವನಿ ಕಥೆ ಹೇಳುವುದು ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಶಬ್ದ ಹಾಗು ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ


ಧ್ವನಿ ಕಥೆ ಹೇಳುವುದು

ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ಧ್ವನಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಬಹು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು
 2. ಕಡತಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡತಗಳಂತೆ ಮುದ್ರಣಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಲಿಸುವುದು
 3. ಶ್ರವಣ ಸಂವಹನವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಮುಂಚೆಯೇ ಇರಬೇಕಾದ ಕೌಶಲಗಳು

 1. ಐಸಿಟಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
 2. ಕಡತಗಳು ಮತ್ತು ಕಡತಕೋಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು
 3. ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು (ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಆಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡರ್)

ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಿವೆ

 1. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಹಾಗು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌
 2. ಉಬುಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌
 3. ಮುದ್ರಣದ ಸಾಧನ
 4. ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳು

ನೀವು ಯಾವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ

 1. ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಲು ಬಹು ಮುದ್ರಣದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
 2. ಕಡತಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣಗಳನ್ನು (ಆಡಿಯೊ ಫೈಲ್‌ಗಳು) ಆಯೋಜಿಸುವುದು
 3. ಧ್ವನಿ ಕೇಳಲು ಅನ್ವಯಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು

ವಿವರವಾದ ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಿವರಣೆ

ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು, ಹೇಗೆ ನೀವು ಶಬ್ದಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳ ಮತ್ತು ಪದಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಈಗ ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು. ಯೋಚಿಸಲು ಒಂದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಮಗೊಳಿಸಿ - ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನೀವು ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೀರಾ? ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಧ್ವನಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ಆಡಿಯೋ ಕಡತಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಡತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ; ಕಡತಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಏನು ಎಂದು ನೋಡಿ.

ಚಿತ್ರ:Sound of Forest (Mookambika wildlife sanctuary).ogg ಚಿತ್ರ:Rhythmband.ogg ಚಿತ್ರ:71000 passing St Andrew's Junction.ogg

ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ, ಕೆಳಗಿನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ.


ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಯೇ? ಎರಡನೆಯ ಧ್ವನಿ ಯಾವುದು? ಹೌದು, ಇದು ಒಂದು ಕಥೆ. ನೀವು ನೋಡಿದಂತೆ ಆಡಿಯೋ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯು ಎರಡು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿರಬಹುದು. ನೀವು ಶಬ್ದಗಳಿಗಾಗಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ. ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ. ಜನರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳ ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

 1. ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯ (ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು) ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅಡಿಗೆನಿಂದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದೇ? ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 2. ಇತರ ಧ್ವನಿ "ತುಣುಕು" ಅನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು
  1. ನಿರ್ಮ್ನಿಂದ
  2. ಹೊಲಗಳಿಂದ
  3. ಸಮುದಾಯ ಬಾವಿಯಿಂದ
  4. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ
  5. ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸ್ಥಳದಿಂದ
  6. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ
 3. ನೀವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದು.
 4. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳ, ವ್ಯಕ್ತಿ, ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಮರ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರಿ. ಅವರು ಹೇಳುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿ.
 5. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕಡತಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಪಠ್ಯ ಕಡತಗಳ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಅವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆಯೇ?

ಪೋರ್ಟ್‌ಪೋಲಿಯೋ

 1. ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ತುಣುಕುಗಳು
 2. ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗಳಿಂದ ಕಥೆಗಳ ವಿವರಣೆಗಳು (ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಾ ಕಡತಗಳು, ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಡಿಜಿಕರಿಸಿದ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರಣಗಳು)
 3. ಸ್ಥಳೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಧ್ವನಿ ನಿರೂಪಣೆ (ಧ್ವನಿ ಕಡತ)