ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/ಪಠ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಮಾಡುವುದು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

English

ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ
ದತ್ತಾಂಶದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ನಕ್ಷೆ ಪಠ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಮಾಡುವುದು ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತ 1ರ ಕಲಿಕೆಗೆ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ

ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದ ನಂತರ ಪಠ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಮಾಡುವುದು

ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಪಠ್ಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಸರಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಗು ರಚಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ಪಠ್ಯವೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೀತಿ ಹಾಗು ದತ್ತಾಂಶ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದು. ಬೇರೆ ಥರದ ದತ್ತಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು
 2. ಪಠ್ಯ ಸಂಪಾದಕದ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ದಾಖಲೆ, ಸಂಕಲನ ಹಾಗು ಪ್ರಸ್ತುತಿ
 3. ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ ಹಾಗು ಪಠ್ಯ ಸಂಪಾದಕ ಎರೆಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು

ಮುಂಚೆಯೇ ಇರಬೇಕಾದ ಕೌಶಲಗಳು

 1. ಕೀಲಿಮಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುವುದು
 2. ಕಡತಗಳು ಹಾಗು ಕಡತಕೋಶಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು.
 3. ಕೀಲಿಮಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುವುದು

ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಿವೆ

 1. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಹಾಗು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌
 2. ಉಬುಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌
 3. ಲಿಬ್ರೆ ಆಫೀಸ್‌ ಕೈಪಿಡಿ
 4. ಫ್ರೀಪ್ಲೇನ್‌ ಕೈಪಿಡಿ

ನೀವು ಯಾವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ

 1. ಪಠ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಪ್‌ ಮಾಡುವುದು.
 2. ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗು ಪಠ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು.

ವಿವರವಾದ ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಿವರಣೆ

ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಚಟುವಟಿಕೆ

 1. ಪಠ್ಯ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಠ್ಯದ ಮಾದರಿ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ "ಜಿ-ಎಡಿಟ್ ನೋಟ್ಪಾಡ್" (ಸರಳ ಪಠ್ಯ ಸಂಪಾದಕ) ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಕಥೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಪಠ್ಯ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 2. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಠ್ಯ ಸಂಪಾದಕ ಅನ್ವಯಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಠ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಠ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಹಲವು ಉಪಕರಣಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ; ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಲಿಬ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ರೈಟರ್ ಎಂಬ ಉಪಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.
 3. ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯ ಟೈಪಿಂಗ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯುವಿರಿ.
 4. ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ಪಠ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆಗಳ ಒಂದೇ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಕಡತಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ನಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಡತಕೋಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕಲಿಯುವಿರಿ. ಕಡತಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಗೆ ಹೆಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.
 5. ಚಿತ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಠ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.
 6. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಪಠ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ನೋಡಿ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ, ಸಂಚಿತ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಹಿಂದಿನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ:

 1. ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು (ಇದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಪಠ್ಯ ಸಂಪಾದಕವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀರಿ)
 2. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಲಿಖಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ.
 3. ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ.

ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ:

 1. ಶೀರ್ಷಿಕೆ
 2. ದಸ್ತಾವೇಜಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ
 3. ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿದ ದತ್ತಾಂಶದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ.
 4. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ನಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ (ನಿಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ)
 5. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಾರಾಂಶ

ಪೋರ್ಟ್‌ಪೋಲಿಯೋ

 1. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ನಕ್ಷೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ
 2. ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ನಕ್ಷೆ ಸೇರಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲಿಖಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪಠ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜು.