ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೋಧನೆ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ_ಮತ್ತು_ಪಠ್ಯವಸ್ತು

ವಿಷಯಗಳು

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳುSee in English

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ತಾಳೆಪಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ


ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ

ಚಿತ್ರ:Bharatada prathama svatantrya sangrama .mm

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ

 1. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ

  ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಚಿತ್ರ:1850 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಕಾರ ಹಾಫ್ಮನ್ ತೆಗೆದ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅವರ ಮೂಲ ಚಿತ್ರ (ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 14/08/2011 ರಂದು ಪ್ರಕಟಾಗಿದೆ)

ಎನ್ ಸಿ ಈ ಆರ್ ಟಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಹರಿವು

 1. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೦ ನೇತರಗತಿ-ಅಧ್ಯಾಯ-೬ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ =>NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೮ ನೇ ತರಗತಿ- When People Rebel 1857 and After
 2. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೦ ನೇತರಗತಿ-ಅಧ್ಯಾಯ-೬ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ =>NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೨ ನೇ ತರಗತಿ Rebels and the Raj The Revolt of 1857 and Its Represent esentations

ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು

 1. ಪ್ರಥಮ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಬಗೆಗಿನ ವಿಡೀಯೋವನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 2. ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹೋರಾಟಗಾಗರರ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್
 3. ದಂಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಎನ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಬಂದೂಕು ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 4. ಮಂಗಲಪಾಂಡ್ಯನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 5. ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಭಾಯಿ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 6. ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಣಕಹಳೆ
 7. ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ

ಸಂಬಂಧ ಪುಸ್ತಕಗಳು

೧೮೫೭ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಮದ ಒಂದು ಲೇಖನ

ಬೋಧನೆಯ ರೂಪರೇಶಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು #

ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

೧.೧೮೫೭ ರ ಸಂಗ್ರಾಮವನ್ನು ಬ್ರೀಟಿಷರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯತೆಯಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವರು.

೨.ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ೧೮೫೭ ರ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡುವರು.

೩.೧೮೫೭ ರ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವರು.

೪.ಸಂಗ್ರಾಮದ ತತ್ ಕ್ಷಣ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುರು.

೫.ಸಂಗ್ರಾಮ ಹರಡಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವುರು.

೬.ಸಂಗ್ರಾಮ ವಿಫಲತೆ ಆಗಲು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವರು.

೭.ಸಂಗ್ರಾಮದ ನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವರು.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ

೧೮೫೭ ರ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸಂಗ್ರಾಮ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಬ್ರೀಟಿಷ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತೀಯರು ೧೮೫೭ ರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅವರು ತರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಯಿದೆಗಳ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ ವರ್ಷ ಇದಾಗಿದೆ,ಬ್ರೀಟಿಷರಿಗೆ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗಿದೆ. ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು - ಇವುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #

 1. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 1ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಬ್ರೀಟಿಷರಗೆ ಇದ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
 2. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 2ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಚಟುವಟಿಕೆ -೨

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ #2

ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು - ಇವುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #

 1. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 1,ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ "
 2. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 2,ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ "


ಸಿ.ಸಿ.ಇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಯೋಜನೆಗಳು

ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳು

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಲೋಪ ದೋಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು