ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/ಕೆಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್‌ ಭೂಪಟ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

English

ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಹಂತ2 ಕೆಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್‌ ಭೂಪಟ ೨ನೇ ಹಂತದ ಗಣಿತವನ್ನು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ


ರಾಜಕೀಯ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕೆಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬಳಕೆ
ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಟ್ಲಾಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅನ್ವಯಕವನ್ನು ಬಳಸಲು ಕಲಿಯುವಿರಿ. ಈ ಉಪಕರಣದಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಗಳು, ದೇಶಗಳು, ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು.

ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ಖಂಡಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ರಾಜ್ಯಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗುವುದು.
 2. ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗುವುದು. ಈ ಎರಡು ಖಂಡಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಭೂಗೋಳವನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಎರಡು ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ (ವರ್ಗ VII ಭೂಗೋಳ) ದೇಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು.
 3. ವಿಭಿನ್ನ ಭೂ- ರೂಪಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗುವುದು (ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ, ದ್ವೀಪ ಇತ್ಯಾದಿ)

ಮುಂಚೆಯೇ ಇರಬೇಕಾದ ಕೌಶಲಗಳು

 1. ಐಸಿಟಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
 2. ನಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪರಿಚಿತತೆ.

ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಿವೆ

 1. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಹಾಗು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌
 2. ಉಬುಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌
 3. ಉಬುಂಟು ಕೈಪಿಡಿ
 4. ಲಿಬ್ರೆ ಆಫೀಸ್‌ ರೈಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ
 5. ಕೆಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕೈಪಿಡಿ

ನೀವು ಯಾವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ

 1. ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
 2. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು.

ವಿವರವಾದ ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಿವರಣೆ

ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಚಟುವಟಿಕೆ

 1. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ
 2. ಕೆಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅನ್ವಯಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಖಂಡದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನೀವು ಹೇಗೆ ತೆರೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.
 3. ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

 1. ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿನ ದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಈ ಎರಡು ಖಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಎರಡು ನಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
 2. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು. ನೀವು ಇದನ್ನು ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು.
 3. ಸ್ಥಳಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೆ ಭೂಗೋಳವು ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಒಂದು ಗಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 'ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ' ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀವು ರಾಜ್ಯ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು.
 4. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು - ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು, ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಪ್ರತಿ ರಾಜಧಾನಿಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇತ್ಯಾದಿ.
 5. ಯುರೋಪ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಬಳಸಿ. ಆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪಠ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನೀವು ಪಡೆದ ದೇಶ ಮತ್ತು ಅದರ ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಜನರು, ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇತಿಹಾಸ, ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಮತ್ತು ಈ ಅಂಶಗಳ ನಡುವೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಪೋರ್ಟ್‌ಪೋಲಿಯೋ

ನಿಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜು (ಚಿತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ)