ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

English

ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ
ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ದೃಶ್ಯ ಶ್ರವ್ಯ ಸಂವಹನ
A digital art creation using Tux Paint

ಈ ಘಟಕವು ಏನು?

ಚಿತ್ರ ಸಾವಿರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ! ಚಿತ್ರವು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ನಾವು ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅವು ನಮಗೆ ಕಥೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ, ನಾವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಚಿತ್ರದಿಂದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರ ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಓದುವ ಪುಸ್ತಕಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗದು. ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ, ಕಥೆ ಹೇಳುವ ವಿಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದೆಂದು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ; ಮತ್ತೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು - ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆಯು ಹೇಗೆ ಕಲಾ ರೂಪವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವಿಕೆ ಹೊಸದು ಅಲ್ಲ. ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಮಾನವರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿವೆ - ಗುಹೆಯ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಡೆಕ್ಕನೀ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಗಳವರೆಗೆ.

ಈ ಘಟಕ ಕುರಿತು ಹೊಸದು ಏನು ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದೇ? ಹೌದು, ಇದು ಹೊಸ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಠ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು. ದೃಷ್ಟಿ (ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯ) ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಐಸಿಟಿಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಸಂವಹನ ವಿಧಾನವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಘಟಕದಲ್ಲಿ, ಪಠ್ಯ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಹು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ.

ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದೆಂದು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ವಿವಿಧ ಐಸಿಟಿ ಅನ್ವಯಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಪ್ರಾರಂಭ!


ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತೋರಿಸಲಾದ ಸಮಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಜನರು ಹೇಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ, ಹಳೆಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು - 1

ನೀವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ? ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬಂದವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ. ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ:

 1. ನಾವು ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ
 2. ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
 3. ಅವುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪದಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು
 4. ಚಿತ್ರವು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬದಲಿಯಾಗಿರಬಹುದು - ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡದಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳದೆ ಇದ್ದರೂ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು
 5. ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ

ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು - 2

ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ:

 1. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ?
 2. ಅವು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿವೆಯೇ? ಆದೇಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆ? ನೀವು ಮೆಟ್ರೋ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಿರಾ?
 3. ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನೀವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ಸಂವಹನದ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಕಥೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು
 2. ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದು - ಕಥೆ ಫಲಕವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು / ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು- ಪಠ್ಯ, ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು
 3. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲೆ ರಚಿಸುವುದು
 4. ಅಂತರ್ಜಾಲದಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು
 5. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸಂವಹನವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು.

ಘಟಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ

ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕೆಳಗಿನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ:

 1. ಒಂದನೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪೇರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಥೆಯನ್ನು ಓದುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೀರ.
 2. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಕಲಿಯುತ್ತೀರಿ
 3. ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕಥೆಯ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಿರಿ, ಸೂಕ್ತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು, ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಮತ್ತು ಪಠ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು, ಕಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕಲಿಯುತ್ತೀರ.
 • ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ. ಪಠ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಸರಳ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀವು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ. ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನೀವು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಈ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸಂವಹನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೀರಿ. ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಮೂರು ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ 6,7 ಮತ್ತು 8 ನೇ ತರಗತಿಗಳಾದ್ಯಂತ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Communication with graphics level 1

Communication with graphics level 2

Communication with graphics level 3