ತಲಕಾಡಿನ ವೈಭವ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ

ಚಿತ್ರ:ತಲಕಾಡಿನ ವೈಭವ.mm

ಕಲಿಕೋದ್ದೇಶಗಳು

ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶ

 1. ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದು
 2. ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಚಯದ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅರ್ಥೈಸುವುದು
 3. ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು
 4. ತಲಕಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ  ಶ್ಲಾಘಿಸುವುದು
 5. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು

ಭಾಷಾ ಕಲಿಕಾ ಗುರಿಗಳು

 1. ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ  ತಲಕಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ  ತಿಳಿಯುವುದು
 2. ಕಠಿಣ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹುಡುಕುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು  ತಿಳಿಯುವುದು
 3. ಪ್ರವಾಸದ ಬ ಗ್ಗೆ  ಸಹವರ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವುದು
 4. ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ, ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು
 5. ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ  ರೂಪವನ್ನು  ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು

ಪಾಠದ ಹಿನ್ನೆಲೆ / ಸಂದರ್ಭ

ಕವಿ ಕಂಡ ನಾಡು ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಪುಟ ೦೧-೨೦ ದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು

ತಲಕಾಡಿನ ಪರಿಚಯದ ಇರುವ ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ವೀಡಿಯೋ

ತಲಕಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿನ ವಿವರಣೆ

ತಲಕಾಡಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್‌ ನಲ್ಲಿನ ವಿವರಣೆ

ಘಟಕ - ೧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಗದ್ಯದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಪರಿಚಯ

ಇದು ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ

 1. ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಿನ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ
 2. ದೇಶದ ಒಳಗಿನ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ
 3. ಅಂತರರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ

ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗೆ ವಿಹರಿಸಿದ ಪ್ರವಾಸದ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವ ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಿನ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನದ ತಿರುಳಾದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟೀಯ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನದ ತಿರುಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾದ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ನಿರೂಪಣೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಚಿಲುಮೆ - ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ

ಪಠ್ಯ ವಾಚನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಶಿಕ್ಷಕರ ವಾಚನ - ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಓದು - ಮೌನ ಓದು

No Activity Details Language Dimension
1 ವೀಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ತಲಕಾಡಿನ ಪರಿಚಯ ವೀಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಶನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು

೧. ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ತಲಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿರುವಿರಿ? ೨. ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಅನುಭವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ?

ವೀಡಿಯೋ ಸಂಪನ್ಮೂಲ
2 ವೀಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಗೂಗಲ್‌ ಮ್ಯಾಪ್‌ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತಲಕಾಡಿನ ದೂರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳ ಪರಿಚಯ ೧. ತಲಕಾಡಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸಾರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಬಹುದು?

೨. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರವಿದೆ ?

ಮಾತನಾಡುವುದು
3 ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಪರಿಕಲ್ಪನಾನಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮೈಸೂರು - ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ - ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವರು ಮಾತನಾಡುವುದು
4 ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಆಲಿಸುವುದು / ಓದು
5 ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವುದು
6 ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಥವ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ https://www.youtube.com/watch?v=ubBsdXrkLvw

ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು , ಚಿತ್ರಾಧಾರಿತ ಕಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವರು -

ಬರಹ/ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ
7 ಭಾಷಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಶಬ್ಧಕೋಶ - ಇಂಡಿಕ್‌ ಅನಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಸಿ ಕೇಳುವುದು / ಮಾತನಾಡುವುದು
8 ಭಾಷಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ೧. ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಡಿಕ್ಟನರಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯಿರಿ

೨.

9 ಸಮನಾಂತರ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನದ ಓದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಖಕರ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಓದಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲು ನೀಡುವುದು ಕೇಳುವುದು /ಮಾತನಾಡುವುದು/ ಓದುವುದು

ಪಾಠದ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಘಟಕ -೨ ತಲಕಾಡಿನ ಪ್ರವೇಶ

ಘಟಕ-೨ - ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ

ವಿವರಣೆ

 1. ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವ
 2. ತಲಕಾಡಿನ ಪರಿಚಯ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಚಟುವಟಿಕೆ - ೧

ತಲಕಾಡಿನ ವೈಭವ ಚಟುವಟಿಕೆ ೧ ವೀಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ತಲಕಾಡಿನ ಪರಿಚಯ

ಚಟುವಟಿಕೆ - ೨

ತಲಕಾಡಿನ ವೈಭವ ಚಟುವಟಿಕೆ ೨ ಗೂಗಲ್‌ ಮ್ಯಾಪ್‌ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತಲಕಾಡಿನ ದೂರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳ ಪರಿಚಯ

ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಶಬ್ದಕೋಶ/ಪದ ವಿಶೇಷತೆ

ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶ

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

(ಈ ಪಠ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಉಗಮಿಸುವ ವಿಚಾರಗಳು)

೧ನೇ ಅವಧಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

ಘಟಕ - ೩. ತಲಕಾಡು - ಕಥೆಗಳು

 1. ಅಲಮೇಲಮ್ಮನ ಶಾಪ
 2. ಐತಿಹಾಸದ ಕಥೆ
 3. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ

ಘಟಕ-೩ - ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ

ವಿವರಣೆ

ಚಟುವಟಿಕೆ

ಚಟುವಟಿಕೆ ೧
ಚಟುವಟಿಕೆ ೨

ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶ

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ /

೨ನೇ ಅವಧಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

ಘಟಕ - ೪.ತಲಕಾಡನ್ನು ಸುತ್ತೋಣ

ಘಟಕ - ೪ - ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ

ವಿವರಣೆ

 1. ದೇವಾಲಯಗಳು
 2. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ೧

https://teacher-network.in/?q=node/228

ಚಟುವಟಿಕೆ ೨

ಶಬ್ದಕೋಶ/ಪದ ವಿಶೇಷತೆ

ಅನರ್ಘ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ
ತಾಸು ಗಂಟೆ
ನೇಸರು ಸೂರ್ಯ
ಪಾತರಗಿತ್ತಿ ಚಿಟ್ಟೆ
ಸಂಪದ ಸಂಪತ್ತು
ಪೂರ್ತಿ
ಬೆತ್ತ
ನಿಲ್‌ಮನೆ
ಮೃಗಜಲ

ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶ

 • {| class="wikitable" |ಶಿವನಸಮುದ್ರ |- |ಕಾವೇರಿನದಿ |- |ಮರಳುಗಾಡು |- |ಗುಡಿಗೋಪುರಗಳು |- |ವಿಜಯನಗರ |}

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಘಟಕ-3ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

ಪೂರ್ಣ ಪಾಠದ ಉಪಸಂಹಾರ

ಪೂರ್ಣ ಪಾಠದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಮಕ್ಕಳ ಚಟುವಟಿಕೆ

೧.