ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/ತ್ರಿಭುಜದ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವುದು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

English

ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ
೨ನೇ ಹಂತದ ಗಣಿತವನ್ನು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ತ್ರಿಭುಜದ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವುದು ಸಮಮಿತಿಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು


ತ್ರಿಕೋನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು
ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಕೋನಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೋನಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು.

ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಬಳಕೆ
 2. ತ್ರಿಕೋನಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸುವುದು
 3. ತ್ರಿಕೋನಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ತಿಳಿವು

ಮುಂಚೆಯೇ ಇರಬೇಕಾದ ಕೌಶಲಗಳು

 1. ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಚಯ.
 2. ಪಠ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು

ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಿವೆ

 1. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಹಾಗು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌
 2. ಉಬುಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌
 3. ಉಬುಂಟು ಕೈಪಿಡಿ
 4. ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕೈಪಿಡಿ
 5. ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಡತಗಳು

ನೀವು ಯಾವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ

 1. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇನ್ಪುಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಲಿಯುವುದು
 2. ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಕಡತಗಳ ರಚಿನೆ ಹಾಗು ಉಳಿಕೆ.
 3. ಜ್ಯಾಮಿತಿ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಸೆಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಳೆಯುವುದು
 4. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಪುಟವನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದು

ವಿವರವಾದ ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಿವರಣೆ

ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಈ ವರ್ಷ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ನೀವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೆಳಗಿನ ಕಡತವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾಠಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಡತವನ್ನು ನೀವು ಬಳಸುತ್ತೀರಿ. (ನೀವು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಡತವನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಡತಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು)

ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಿನದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ:

 1. ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು
 2. ಛೇದಕ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು
 3. ಕೋನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಳೆಯುವುದು
 4. ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು
 5. ಲಂಬವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು
 6. ಬಾಹ್ಯ ಕೋನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು
 7. ಕೋನ ಮೊತ್ತ ಗುಣ ಪರಿಶೀಲನೆ
 8. ರೇಖಾಖಂಡಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉದ್ದವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪುಟ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಠದ ನಂತರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ , ಈ ಕೆಳಗಿನದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನೀವು ಕಲಿಯುವಿರಿ:

 1. ತ್ರಿಭುಜದ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಗಳು
 2. ತ್ರಿಕೋನದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಪುಟ ಮುಗಿಸುವುದು

ಪೋರ್ಟ್‌ಪೋಲಿಯೋ

 1. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಡತಗಳು ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 2. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಪುಟ