ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೋಧನೆ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ_ಮತ್ತು_ಪಠ್ಯವಸ್ತು

ವಿಷಯಗಳು

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳುSee in English

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ತಾಳೆಪಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ


ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ

ಚಿತ್ರ:Bharat namma matrubhumi.mm

NCERT TEXT BOOK

ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಪುಸ್ತಕದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

"ವಿಷಯ ಹರಿವು"

ಭಾರತ ಒಂದು ಅತಿ ಪ್ರಾಚಿನ ನಾಗರಿಕತೆ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ,ಇತ್ತಿಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ.ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.ಪ್ರಪಂಚದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.ಸುತ್ತಲಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದರ ವಿವರಣೆ ಇದೆ.ದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ವಿವರಣೆ ಕಾಣಬಹುದು.ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವ ವಿವರಣೆ ಇದೆ.

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ

 1. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ

ಶಿವ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಡಿ ತಟ್ಟಹಳ್ಳಿ,ನಾಗಮಂಗಲ(ತಾ)ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ10ನೇತರಗತಿ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು

 1. ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಪುಸ್ತಕದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 2. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿ
 3. | To see the Indian Physical Futers
 4. ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ
 5. ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ
 6. ಭಾರತದ ಮ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು

ಸಂಬಂಧ ಪುಸ್ತಕಗಳು

 1. ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ -ರಂಗನಾಥ
 2. ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ -ಪಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ
 3. ಭೂಗೋಳ ಸಂಗಾತಿ --ಡಿ ಎಸ್ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರ

ಬೋಧನೆಯ ರೂಪರೇಶಗಳು

'ಭಾರತ'ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹಿನ್ನಲೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ,ಭೂ ಮೇರೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು=

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ #1 ಭಾರತ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹಿನ್ನಲೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವೈವಿಧ್ಯತೆ

ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

೧'ಭಾರತ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹಿನ್ನಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯು ವರು .

೨.”ಭಾರತ"ದೇಶದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸು ವರು .

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

To see the Indian Historyಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು - ಇವುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #

 1. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 1,"ಭಾರತ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹಿನ್ನಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ
 2. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 2,"ಭಾರತ" ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸುವದು

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ #2 ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರ್ಣ

ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

1) ಪ್ರಪಂಚದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಾವ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳ ಮಧ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವರು.

2) ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವರು.

3) ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜಲ ಹಾಗೂ ಭೂಮೇರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವದು.

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ=

| To see the Indian Physical Futers

ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು - ಇವುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #

 1. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 1,ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆ ಬಿಡಿಸು ವದು
 2. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 2,ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಗು ರ್ತಿಸು ವದು
 3. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 3,ಪ್ರಪಂಚದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನೆರೆಹೊರೆಯ ದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವರು

ಸಿ.ಸಿ.ಇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

೧.ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ನಕ್ಷೆ ಬಿಡಿಸಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದ ತಾಲೂಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೂರು ಯಾವ ಅಕ್ಷಾಶ ಹಾಗೂ ರೇಖಾಂಶಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

೨.ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ನಕ್ಷೆ ಬಿಡಿಸಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ

ಯೋಜನೆಗಳು

೧.ಭಾರತ ದೇಶ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರಿ.

೨.ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾದೂ ಹೋಗಿರುವ ೨೩೧/೨ ಅಕ್ಷಾಂಶಿಕ ರೇಖೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ

೩.ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ

೪.ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆ ಬರೆದು ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ

ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳು

೧.ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿ

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಲೋಪ ದೋಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು