ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search
See in English


ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ

ಚಿತ್ರ:LABORATORYKAN.mm

ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣಗಳು

ಮಾದರಿಗಳು

ಚಿತ್ರಪಟ ಹಾಗೂ ಸಿ ಡಿ ಗಳು

ಸ್ಲೈಡ್ ಗಳು

Lab Manual 8th, 9th and 10th class Shared by Azim premji foundation

8th Class


9th Class


10th Class

Vaishampayan. K Joshi Sir


Asst. Teacher, Girls Govt High School SIRWAR Tq:Manvi Dt:Raichur

Shared By : Narayan Babanagar

Shared By : Harish Mandya

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗುಳ್ಳುವ ಸರಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳು

  1. ವಿಜ್ಞಾನದ ಸರಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳು, ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ, ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಗಣಿತ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವಿಡಿಯೊ - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳಾಲದ ಭಾರತ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ

{{#ev:youtube| fvuzg_FpkiM| 400}}


ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Name Of the Teachers Experiments name Chapter Name (KOER Chapters link)
CK Gopala Rao ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಧಗಳು
Harikrishna Holla G ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿ೦ಬ ಉ೦ಟಾಗುವಿಕೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಣಮಯ ಜಗತ್ತು
Vijaya Ananda Rao ದ್ರವಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ದ್ರವ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು
Bharat Bhupal Tonge ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ವಿವಿಭಜನೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಧಗಳು
Ramesha K V ನೀರಿನ ವಿಧಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು -೧
Prashantha.S.B
ವೆಂಕಟೇಶ ಹೆಚ್‌ ಎನ್‌
ಸೋಡಿಯಂ ಲೋಹದ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ವರ್ತನೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು -೨
Sunilkumar SR ಸಾಬೂನೀಕರಣ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು -೧
Srinivasa.K.V ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದದೊಂದಿಗೆ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ವರ್ತನೆ. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು -೧
Bheemappa ಉತ್ಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಪಕರ್ಷಣೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಧಗಳು
Shivakumara K T ಭೌತ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಧಗಳು
Shashikumar BS ಸ್ಟೊಮಾಟ ವೀಕ್ಶಣೆ ಪಚನಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟ
Tandava murthy.A.N ಬಾಯ್ಲ್ ನಿಯಮದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಅನಿಲಗಳ ವರ್ತನೆ
ಶಿವಪ್ರಸಾದ್.ಎಸ್. ವಕ್ರೀಭವನ ನಮ್ಮ ವರ್ಣಮಯ ಜಗತ್ತು
Gavisiddeshwar ಜಲೀಯ ಅಯಾನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರವಾಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಂಧಗಳು
Radghavendra Kulkarni ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಧಗಳು
Sathya murthy ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಧಗಳು
Harish KS ನ್ಯೂಟನ್ನನ ಮೊದಲನೆ ನಿಯಮನ್ಯೂಟನ್ನನ ಎರಡನೇ ನಿಯಮ ಬಲ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟನ್ನನ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳು
Sangamesh V.Burli ಪೀನ ಮಸೂರದ ಮುಂದೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮ ವರ್ಣಮಯ ಜಗತ್ತು
Channabasavaraja D S ಗಂಧಕದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಚೆಲುವೆಕಾರಕ ಗುಣ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು -೧
Kushilnaik.M.D.
Mohan k m ಫ್ಯಾರಡೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ
Guruprasad H ಮಾದರಿ ಹೂವಿನ ಭಾಗಗಳು ಉನ್ನತ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ
A Srinivas ಜಲಚಕ್ರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾದರಿ. 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಜೀವಭೂರಾಸಾಯನಿಕ ಚಕ್ರ
Ramakrishna ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್
Structure of Cells Internet resource

Structure of cells

Test for proteins Internet resource test for proteins
  1. test for starch
  2. test for carbohydrates
  3. osmosis
  4. Diffusion
  5. carbondioxide is essential for photosynthesis
  6. to show structure of stomata
  7. oxygen is released during photosynthesis
  8. ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಕರಣಗಳ ಪರಿಚಯ