ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲಿಕಾ ಸಮುದಾಯ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 3 ಗಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ೪ 2018

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

English

ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲಿಕಾ ಸಮುದಾಯ ಗಣಿತ ಪುಟ

ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಗುರಿಗಳು

 1. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವುದು.
 2. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬೆಂಬಲ / ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು.
 3. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ರಚನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಹೊಸ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು.
 4. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯವು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಸಭಾ ಯೋಜನೆ

ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೫, ೨೦೧೯

ಸಮಯ ಅಧಿವೇಶನದ ಹೆಸರು ಅಧಿವೇಶನದ ವಿವರಣೆ ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
ದಿನ 1
9.30 – 10.00 ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗಾರಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಸಭಾ ಯೋಜನೆಯ ಚರ್ಚೆ

10.00 - 12.00 (ಮಧ್ಯೆ ಚಹಾ ವಿರಾಮದೊಂದಿಗೆ) ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗು ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಐಸಿಟಿ ರೋಬೋ ಕಾಂಪಸ್‌ - ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧನ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತ್ರಿಕೋನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು (ಶಿಕ್ಷಕರು ತ್ರಿಕೋನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಕಡತಗಳನ್ನು ಪುನಃ ರಚಿಸಬಹುದು) ರೋಬೋ ಕಾಂಪಸ್‌ ಕಲಿಕೆ, ಗುಂಪಿನ ಕೆಲಸ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ

ರೋಬೋ ಕಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡತಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ

ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ರೋಬೋ ಕಾಂಪಸ್‌ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
12.00 - 1:30 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜಿಯೋಜೀಬ್ರಾವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಕೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಬರವಣಿಗೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಹೇಗೆ (ಇದು ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತರಾದ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು) KOER ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಡತಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ಈಗಾಗಲೇ ತ್ರಿಕೋನಗಳು, ಸಮನ್ವಯತೆ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕಡತಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ
1:30 - 2:00 ಭೋಜನ
2:00-3:00 ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗು ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಐಸಿಟಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು

ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋಯರ್-ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ.

ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಾರಿ

KOER ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಡತಗಳು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಡತಗಳು ಹಾಗು ಪಾಠಗಳು.

ಎಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು

3.00 - 4.00 ಬೋಧನೆ ಹಾಗು ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಐಸಿಟಿ 3D ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ಕಿಟಕಿಗೆ ಪರಿಚಯ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಡತಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮರು-ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮಾದರಿ ಕಡತಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕೌಶಲ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಲಿಯಿರಿ

ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಬಳಸಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

3D ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ಕಿಟಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಡತಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪುನಃ ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ
4.00 - 4.30 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗು ಹಾಜರಾತಿ ಪತ್ರ

ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಗಣಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

 1. NCERT ಗಣಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು (ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ ಪ್ರತಿಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ)
 2. NCF 2005 Position Paper on Mathematics Teaching (ವಾಚನ)
 3. Adding it up - Strands of Mathematical Proficiency (ವಾಚನ)
 4. ಸೂಕ್ತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಡತಗಳು
 5. ಕಾರ್ಯಗಾರದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಲು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದ ಬಗೆಗಿನ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ
 6. ಕೆಲವು ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಗಣಿತ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ
 7. ಚತುರ್ಭುಜ
 8. ರೋಬೋ ಕಾಂಪಸ್
 9. ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಪುಟಗಳು
  1. 2018-19 ಕಾರ್ಯಗಾರ 1, ಆಗಸ್ಟ್‌ 1, 2 2018
  2. 2018-19 ಕಾರ್ಯಗಾರ 2, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 6, 7 2018
  3. 2018-19 ಕಾರ್ಯಗಾರ 3, ಡಿಸೆಂಬರ್ 6, 7 2018

ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

 1. ಮೂಲ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಸಾಕ್ಷರತೆ
 2. ನಿಮ್ಮದೇ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿ
 3. ಉಬುಂಟು ಕಲಿಯಿರಿ
 4. ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್ ಕಲಿಯಿರಿ
 5. ಪಠ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಕಲಿಯಿರಿ
 6. ಅಂತರ್ಜಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ
 7. ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಿಕಾ ಸಮುದಾಯ ಎಂದರೇನು
 8. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರಿ
 9. ಜಿಮೇಲ್ ಕಲಿಯಿರಿ
 10. ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಲಿಯಿರಿ
 11. ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ
 12. kgp (ನುಡಿ) ಇನ್ಪುಟ್‌ ಬಳಸಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್‌ ಮಾಡುವುದು
 13. ರೋಬೋ ಕಾಂಪಸ್‌ ಕಲಿಯಿರಿ.

ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ ನಮೂನೆ

ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಾಗು ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ