ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ:ವಿಜ್ಞಾನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
See in English

ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸ

ವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ

ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೋಧನ

ಪಠ್ಯಕ್ರಮ_ಮತ್ತು_ಪಠ್ಯವಸ್ತು

ವಿಷಯಗಳು

ತರಗತಿವಾರು ವಿಷಯಗಳು

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನ

ವಿಜ್ಞಾನ, ನಮಗೆ ಇಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಭಂಢಾರ, ಬಹಳ ನವೀನವಾದದ್ದು, ಕೇವಲ ಕೆಲವು ನೂರು ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನವು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸದ ಆ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು? ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಿಯಾ-ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು? ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಿತಿಗಳೇನು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ, ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆ, ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವಾಗಿದೆ .

ಕೂತುಹಲಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ

ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು
ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಹತ್ತು ಪ್ರಮು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು .

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು
ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತೆ?

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು

ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಥಾಮಸ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ -ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಣು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅದ್ಭತವಾದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು . ಅನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳ ಸಂಗ್ರಾಹಕವಾದ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ರಚನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು.

ಘಟಕಗಳ ರಚನೆಯು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ,ಅದರ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಹಲವಾರು ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆಣು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ವಿವರಣೆಯಂತೆ ಭವ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಡಿಎನ್ ಎ ದ್ವಿಸುರುಳಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕ್ ನೋಬಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು ,ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭೌತಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ರೋಸಾಲಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಡಿಎನ್ಎ ದ್ವಿಸುರುಳಿ ಆಕೃತಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವಳ ಸ್ಪಟಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷ-ಕಿರಣದ ಚಿತ್ರಗಳು ಡಿಎನ್ ಎ ಸುರುಳಿಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದವು . ರೋಸಾಲಿಂಡ್ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಡಿಎನ್ ಎ ಅನ್ವೇಷಣಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಕೇವಲ ಅಣು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು (geneticist) ತಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು
One.jpegTwo.jpegThree.jpeg

ಶಿಕ್ಷಕರ ಲೇಖನಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನವೆಂಬ ದೈತ್ಯಶಕ್ತಿ

  1. ವಿಜ್ಞಾನವ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿತೆಯೊಂದನ್ನು ಬರಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್. ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾರ್, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಡಯಟ್ - ಕೂಡಿಗೆ. ಇದನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
  2. ಸಂಗಮೇಶ ವ್ಹಿ.ಬುರ್ಲಿ (ರಾಜ್ಯಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷಕರು).ಬಂಜಾರಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬಂಜಾರಾ ನಗರ, ಸೋಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ವಿಜಯಪೂರ - ಇವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ .


ಘಟನೆಗಳು

ಜುಲೈ 2013

ಇನ್‌ಸ್ವೈಯರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ

ರಾಯಚೂರು : ಇನ್‌ಸ್ವೈಯರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ದಿನಾಂಕ :27ನೇ & 28ನೇ ಜುಲೈ 2013ರಂದು ಯರಮರಸ್‌ನ ಆನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಡಯಟ್‌ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ : 29ನೇ ಜುಲೈ ನಿಂದ 1ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಇನ್ ಸ್ಪೈಯರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜರುಗಲಿದೆ.

ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ,ಮಂಡ್ಯ , ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.

೯ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ೯ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ . ಇದು ೨೦ ಜುಲೈ,೨೦೧೩ ರಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ ಇಸರಡ್ಡಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 2013

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ :31-08-2013ರಂದು 'ವಿಜ್ಞಾನ' ಹಾಗೂ 'ಗಣಿತ' ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2013

ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಅನಾವರಣ ಶಿಬಿರ: ಇದೊಂದು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಅನಾವರಣ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಹೋಮಿ ಬಾಬಾ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ೪ ರಿಂದ ೬,೨೦೧೩ ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.

MIT eDX ಇಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಯಂತ್ರ(ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್) ಮೇಲೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ : ದಂಥಕಥೆಯಾದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವಾಲ್ಟರ್ ಲೆವಿನ್ ಅವರು eDX ಮೇಲೆ ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವರು.ಇವರು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ನಿದರ್ಶನಗಳಿಂದ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುವರು ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವವರನ್ನು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸುಂದರತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆನ್ ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಪ್ಟಂ ಬರ್ ೯,೨೦೧೩ ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದೊರಕುವುದು.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -5 : 'ಭಾರತೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನ' "ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ" ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಷಯಗಳು


ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ೧೫ ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ JISO ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷವು ಇದನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಬಾರಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಡಿಸೆಂಬರ್-೨ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ದಿನಾಂಕ ೨-೧೨-೨೦೧೩ ರಿಂದ ೬-೧೨-೨೦೧೩ ರವರೆಗೆ ಡಯಟ್ ಯರಮರಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ೨೦೧೩ - ೧೪ ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ೫ ದಿನದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನವಾದ ೨-೧೨-೨೦೧೩ ರಂದು ಡಯಟ್ ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆಂಚನ ಗೌಡ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾನೆಯಾಗಿ KOER ನ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ರಾಯಚೂರಿನ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಷಯಗಳು

ವಿಷಯವಾರು ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಠ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಹಂಚಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ

  1. ಗೋಪಲ್ ರಾವ್ ಸರ್, ರವರು (ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ )ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಹಂಚಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
  2. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ರವರು (ರೈಚುರು ಜಿಲ್ಲೆ )ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಹಂಚಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
100px-Simulation1.png

ಮನೋವೃತ್ತಿ ನಕ್ಷೆ ,ಚಟುವಟಿಕಗಳು,ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಮಾಧ್ಯಮಗಳು ೯ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠಗಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತಿಳುವಳಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

  1. ಆಹಾರ
  2. ಜೀವ_ವಿಕಾಸ
  3. ಜೀವನ_ಕ್ರಿಯೆಗಳು

[ಮತ್ತಷ್ಟು]

ವಿಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ

STF ಮೇಲಿಂಗ್ ಇಂದ ಕೆಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿನಿಮಯಗಳು

ವೇದಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾ ,ಹೊಸಂಗಡಿ ,ಕುಂದಾಪುರ ತಾ,ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಂಪನ್ಮೂಲ
ಸೂರ್ಯನ ರಚನೆ-೧ , ಸೂರ್ಯನ ರಚನೆ-೨ ,

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಚಂಡ್ರಿಕಿ ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಖಲೀಲುನ್ನಿಸಾ ಬೇಗಂ ಮೇಡಮ್ ರವರು ರಚಿಸಿರುವ Chemical Reaction with Metals Video

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ.ಕನ್ಯಾ .ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಯಾದಗಿರ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮೇಡಮ್ ರವರು ರಚಿಸಿರುವ ಎಲೆಯ ಅಡ್ಡ ಸೀಳುವಿಕೆ' ಪ್ರಯೋಗ ವೀಡಿಯೋ


ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಜಿನ ಹಾಗೂ ಮಾಂತ್ರಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು

ಪ್ರವೀಣ ಕಾಮತ(ಕೊಡಗು) ಅವರಿಂದ ಕೊಡುಗೆ , ಶಾಲೆಗಾಗಿ ಮೋಜಿನ ,ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಯೋಗಗಳು.

[ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ]

ಕೆಲವು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಣಕುಗಳು

ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

[ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ]

ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನುಸರಿಸುವರೇ


ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚಾರವಾದಿಗಳ ಕತೂಹಲಕಾರಿ ವಿನಿಮಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ. ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು.

[ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ]

ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ

ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದ ಸ್ವರೂಪದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ [ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ]

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ದಿನದರ್ಶಿಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿನಿಮಯಗಳು.

[ಮತ್ತಷ್ಟುಓದಲು]


ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಎಂದರೇನು?

ವಿದ್ಯುತ್ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ.[ಮತ್ತಷ್ಟುಓದಿ]

ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರುಗಳು : Scientific Names

ಅವ್ಯಕ್ತ ಭಾರತ :ಭಾರತ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುಕ್ತಛಂದ

ಪ್ರತಿ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಸಂಭಂದಪಟ್ಟಂತೆ ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆ, ಮಾದರಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಚಾರ್ಟ ತಯಾರಿಕೆ , ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು, ಫೋಟೊಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ,ಪಿ.ಪಿ.ಟಿ ತಯಾರಿಕೆ , ಭಾಷಣ , ಪ್ರಯೋಗ , ರಸಪ್ರಶ್ನೇ ತಯಾರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ನೋಡಿ

ಪುಸ್ತಕಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿನೋದ

ನಿಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಚುರುಕು ಗೊಳಿಸಿ

ಇದೊಂದು ಬ್ರಿಟಾನಿಕಾ ವಿಶ್ವಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆನ್ ಲೈನ್ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಕ್ವಿಜ್ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ೬೦ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.ಆಡಿ ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸಿ!. ಕ್ವಿಜ್ ಆಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪ್ರಮಾಣ


ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಆಯಾಮವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸುಂದರ ಜಾಲತಾಣವಾಗಿದೆ - ಕನಿಷ್ಟದಿಂದ ಮಹತ್ತರವರೆಗೆ . ಆನಂದಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ . ಇದನ್ನು ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ,ಎಸ್ ಎ ಡಿ ಪಿ ಐ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು

ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಜಾಲತಾಣಗಳು ,ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಾಭಿನಯಗಳು

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮಾದರಿ

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕೇಂ‌ದ್ರಿತ ಮತ್ತು ಭೂಕೇಂದ್ರಿತ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರಾಭಿನಯ. ಪಾತ್ರಾಭಿನಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಮೋಜಿನ ಮೂಲೆ

ವರ್ಗಗಳು

ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ

ರಾಸಾಯನಿಕಶಾಸ್ತ್ರ

ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ

ವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ

ವಿಜ್ಞಾನದ ಭೋಧನೆ

ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸ