ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸ

ವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ

ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೋಧನೆ

ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ_ಮತ್ತು_ಪಠ್ಯವಸ್ತು

ವಿಷಯಗಳು

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು


See in English

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ತಾಳೆಪಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ


ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ

ಚಿತ್ರ:Parisarasamesyagalu .mm</mm>

ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ

 1. Link to download this PPT in pdf format: http://www.slideshare.net/BheemappaN/10th-science-chapter-2-environmental-issues-parisarada-samasyegalu-ppt-in-pdf-format-kannada-mediumಎನ್ ಸಿ ಈ ಆರ್ ಟಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಹರಿವು

ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು

 1. http://kn.wikipedia.org/wiki/ಆಮ್ಲ_ಮಳೆ , ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ ಇದೆ.
 2. http://www.prajavani.net/article/ಆಮ್ಲ-ಮಳೆ-ಜನರಲ್ಲಿ-ಆತಂಕ ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯಾದ ವರದಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 3. http://www.prajavani.net/article/ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ-ಅರೆಲಕ್ಮಾಪುರ-ಆಮ್ಲ-ಮಳೆ-ಪ್ರದೇಶ-ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಮ್ಲಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ದೇಶಗಳು ಪತ್ರಿಕಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ
 4. http://46.5c.344a.static.theplanet.com/Content/Jan132011/foreign20110112222482.asp ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 5. http://kn.wikipedia.org/wiki/ಜಾಗತಿಕ_ತಾಪಮಾನ_ಏರಿಕೆಯ_ಪರಿಣಾಮಗಳು
 6. http://kanaja.in/archives/48426ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯಿದೆ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿ ಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಹಾಗೂ ಓಜೋನ್ ಬರಿದಾಗುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ
 7. http://vijaykarnataka.indiatimes.com/articleshow/22604988.cmsಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು
 8. http://www.ekanasu.com/2010/04/blog-post_9566.htmlಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ ಮೊದಲಿಗರಾರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು
 9. http://beta.varthabharathi.net/MarketRates/21322/
 10. http://www.teachersofindia.org/kn/article/ವಿಶ್ವ-ಓಜೋನ್-ದಿನಾಚರಣೆ ವಿಶ್ವ ಓಜೋನ್ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವಕ್ಕಾಗಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ ವಿಷಯದ ಅಂತರ್ ಜಾಲ ತಾಣಗಳು

 1. http://simple.wikipedia.org/wiki/Pollution
 2. http://geography.about.com/od/globalproblemsandissues/a/acidrain.htm what is acidic rain and it types , Causes and History of Acid Rain , Effects of Acid Rain in detail click on above link .this free web site

ಸಂಬಂಧ ಪುಸ್ತಕಗಳು

 1. ೧೦ ನೇ ತರಗತಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ - ಪಾಠ ೦೨ - ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಘಟಕ ಯೋಜನೆ

ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪಾಠದ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ

ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳು

ಬೋಧನೆಯ ರೂಪರೇಶಗಳು

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ #1: ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ

ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು
 2. ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು .
 3. ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸುವುದು
 4. ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಮಾನವನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುವದು
 5. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ,ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ , ನೆಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ,ವಿಕಿರಣ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳ ಕಾರಣ ,ಪರಿಣಾಮ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳನ್ನಯ ತಿಳಿಯುವುದು
 6. ಜಾಗತಿಕ ಭೂತಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣ , ಪರಿಣಾಮ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವುದು
 7. ಆಮ್ಲ ಮಳೆಗೆ ಕಾರಣ ,ಪರಿಣಾಮ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು
 8. ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು - ಇವುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #

 1. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 1,ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ - ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ
 2. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 2,ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ - ಫೆಟ್ ಟೂಲ್ ವಿಡಿಯೋ
 3. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 3,ಆಮ್ಲ ಮಳೆ - ವಿಡಿಯೋ
 4. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 4,ಓಜೋನ್ ಪದರು ನಾಶ - ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ
 5. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 5,ಜೈವಿಕ ಸಂವರ್ಧನೆ - ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ
 6. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 6 ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ #2

ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು - ಇವುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #

 1. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 2,ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ "

ಸಿ.ಸಿ.ಇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

1.paisarada samasyegalu.png

ಚಟವಟಿಕೆ-1 : ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ರಚನೆ (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ)

ವಿಧಾನ

 1. ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ರಚಿಸುವುದು,
 2. ಪ್ರಬಂಧ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಗೆಯ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು, ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರೆದಿರಬೇಕು.

(ಸೂಚನೆ: ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳ ಪ್ರಬಂಧ ರಚಿಸಿದ್ದರೆ ಕನಷ್ಟ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ 5 * 3 ಅಂಕಗಳಂತೆ ನೀಡಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುವುದು) ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾನಕಗಳು:

 1. ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆಯೆ?
 2. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತದೆಯೆ?
 3. ಮಾಹಿತಿ ಬರವಣಿಗೆ ಅಂದವಾಗಿದೆಯೆ
 4. ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಂತಗಳ ಪಾಲನೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿವೆಯೆ?
 5. ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾನೆಯೆ?

ಚಟುವಟಿಕೆ: 2 (ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಬಳಕೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಪಿಪಿಟಿ ರಚಿನೆಯ ಯೋಜನೆ)

ವಿಷಯ: ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ತಯಾರಿಸುವುದು

ವಿಧಾನ

ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೂರಕವಾದ ಚಿತ್ರಗಳು, ಚಿತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಪೊವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸಿ, ಸರಿಯಾದ ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ತಯಾರಿಸುವುದು

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾನಕಗಳು

 1. ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆಯೆ ?
 2. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತದೆಯೇ?
 3. ಮಾಹಿತಿ ಬರವಣಿಗೆ ಅಂದವಾಗಿದೆಯೆ?
 4. ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಂತಗಳ ಪಾಲನೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿವೆಯೆ?
 5. ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾನೆಯೆ?

ಚಟುವಟಿಕೆ: 3 ಪದಬಂದ ರಚನೆ

ವಿಧಾನ

ಘಟಕದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ 5 ಅಂಕಗಳ ಮೂರು ಪದಬಂದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಗುಂಪುಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೊಡುವುದು (ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದಬಂದ ರಚಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು)

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾನಕಗಳು: (ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪದಬಂದ ರಚಿಸಿದ್ದರೆ)

 1. ಪದಬಂದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರೇ?
 2. ಪದಬಂದವನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆಯೆ?
 3. ಪದಬಂದದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಜೋಡಣೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ?
 4. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ರಚನೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆಯೆ?
 5. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪದಬಂದದ ರೂಪುರೇಶೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆಯೆ?

ಯೋಜನೆಗಳು

 1. ಹತ್ತಿರದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆಯೇ ? ಎನ್ನವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ತಯಾರಿಸುವುದು
 2. ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ , ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ , ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಆಲ್ಬಮ್ ತಯಾರಿಸುವುದು
 3. ವಾಸಿಸುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ/ಊರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ೧೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ವಿವಿಧ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದು
 4. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಇಂಧನಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವತ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು
 5. ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಮಲಿನಗೊಳಿಸದಂತೆ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದು
 6. ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು.

ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳು

ನಮ್ಮ ಕರ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಮರವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ !!

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಲೋಪ ದೋಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು