Difference between revisions of "ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳು"

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search
Line 156: Line 156:
 
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[[ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ]]
 
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[[ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ]]
 
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[[ವಸಾಹತು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು|ವಸಾಹತು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು]]
 
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[[ವಸಾಹತು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು|ವಸಾಹತು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು]]
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[[ಮೌಖಿಕ_ಚರಿತ್ರೆ ಜನಪದ ಚರಿತ್ರೆ|ಜನಪದ ಚರಿತ್ರೆ]]
+
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಮೌಖಿಕ_ಚರಿತ್ರೆ ಜನಪದ ಚರಿತ್ರೆ]
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[[ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಬುನಾದಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು]]
+
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಬ್ರಿಟಿಷ್_ಆಡಳಿತದ_ಬುನಾದಿ_ಹಾಗೂ_ಅದರ_ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಬುನಾದಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ]
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[[ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು]]
+
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಸಾಮಾಜಿಕ_ಧಾರ್ಮಿಕ_ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು]
 
|-
 
|-
 
|
 
|
Line 164: Line 164:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[[ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ]]
+
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಭಾರತದ_ಪ್ರಥಮ_ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ_ಸಂಗ್ರಾಮ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ]
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[[ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಪರಿಣಾಮಗಳು]]
+
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಭಾರತದಲ್ಲಿ_ಬ್ರಿಟಿಷ್_ಆಡಳಿತದ_ಪರಿಣಾಮಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಪರಿಣಾಮಗಳು]
 
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ_ಹೋರಾಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ]
 
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ_ಹೋರಾಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ]
 
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ_ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ]
 
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ_ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ]
Line 171: Line 171:
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 
 
=='''ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ'''==
 
=='''ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ'''==
 
{|
 
{|

Revision as of 05:38, 22 April 2016

To see in English

8ನೇ ತರಗತಿಯ ಘಟಕಗಳು

ಇತಿಹಾಸ

1.ಆಧಾರಗಳು 2.ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಚರಿತ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಭಾರತ 3.ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆ 4.ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು 5.ಗ್ರೀಕ್, ರೋಮನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೇರಿಕಾದ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು 6.ಹೊಸಮತಗಳ ಉದಯ
7.ಮೌರ್ಯರು ಮತ್ತು ಕುಶಾಣರು 8.ಗುಪ್ತರು ಮತ್ತು ವರ್ಧನರು 9.ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದಶಾತವಾಹನರು,ಕದಂಬರುಮತ್ತುಗಂಗರು 10.ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಮತ್ತು ಕಂಚಿಯ ಪಲ್ಲವರು 11.ಮಾನ್ಯಖೇಟದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಮತ್ತು ಕಂಚಿಯ ಪಲ್ಲವರು 12.ಚೋಳರು ಮತ್ತುದ್ವಾರಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳರು

ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ

1.ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ 2.ಪೌರ ಮತ್ತು ಪೌರತ್ವ 3.ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ 4.ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸರ್ಕಾರಗಳು

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ

1.ಮಾನವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ 2.ಮಾನವ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ 3.ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ 4.ಸಮಾಜದ ಪ್ರಕಾರಗಳು

ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ

1.ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಂತ ಗ್ರಹ 2.ಶಿಲಾಗೋಳ 3.ವಾಯುಗೋಳ 4.ಜಲಗೋಳ 5.ಜೀವಗೋಳ

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

1.ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ 2.ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು 3.ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು 4.ಬಡತನ ಮತ್ತು ಹಸಿವು

ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ

1.ವಾಣಿಜ್ಯದ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ 2.ವ್ಯವಹಾರ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ 3.ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಉದ್ಭವ 4.ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು

9ನೇ ತರಗತಿಯ ಘಟಕಗಳು

ಇತಿಹಾಸ

1.ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಮತಗಳು 2.ಮಧ್ಯಯುಗದ ಯುರೋಪ್ 3.ಕ್ರಿ.ಶ ೯ ರಿಂದ ೧೪ನೇ ಶತಮಾನದ ಭಾರತ 4.ಭಾರತದ ಮತ ಪ್ರವರ್ತಕರು 5.ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಬಹಮನಿ ರಾಜ್ಯ 6.ಮೊಘಲರು ಮತ್ತು ಮರಾಠರು 7. ಭಕ್ತಿ ಪಂಥ 8. ಆಧುನಿಕ ಯುರೋಪ್ 9.ಕ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳ ಉದಯ

ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ

1.ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ 2.ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 3. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 4.ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ 5.ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ

1.ಕುಟುಂಬ 2.ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧಗಳು 3.ನಗರ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮುದಾಯ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ

1.ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ 2.ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು 3.ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಯುಗುಣ ಮಣ್ಣುಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪತ್ತು 4.ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು 5.ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂ ಸಂಪತ್ತು 6.ಕರ್ನಾಟಕದ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು 7.ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾರಿಗೆ 8.ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು 9.ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು 10.ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

1.ಆರ್ಥಿಕ ರಚನೆ 2.ಭಾರತೀಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಲಯಗಳು 3.ಹಣ ಮತ್ತು ಸಾಲ 4.ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ

ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ

1.ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ 2.ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ 3. ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಯ ಶಾಸ್ತ್ರ 4.ಲೆಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರ

ರಚನಾ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 9

ರಚನಾ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 9

10ನೇ ತರಗತಿಯ ಘಟಕಗಳು

ಇತಿಹಾಸ

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ ವಸಾಹತು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜನಪದ ಚರಿತ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಬುನಾದಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು
ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ರಾಜಕೀಯ ಆಯಾಮಗಳು

ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ

ಭಾರತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಅನ್ಯರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ ಸಾಮೂಹಿಕ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ

ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಭಾರತದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಾಯುಗುಣ,ಋತುಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಭಾರತದ ಮಣ್ಣುಗಳು ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಗಳು ಭಾರತದ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಭಾರತದ ಭೂ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸಾಯ
ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಭಾರತದ ಸಾರಿಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ದಿಮೆಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿನಾಶಕಾರಕಗಳು ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆಯ-ವ್ಯಯ

ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ವಿಮೆ ಉದ್ಯಮಗಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಜಾಗತೀಕರಣ
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ ವಸಾಹತು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜನಪದ ಚರಿತ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಜಾಗತೀಕರಣ ವಿಮೆ
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಬುನಾದಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಉದ್ಯಮಗಾರಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ರಾಜಕೀಯ ಆಯಾಮಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆಯ-ವ್ಯಯ
ಭಾರತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಅನ್ಯರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿನಾಶಕಾರಕಗಳು
ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ ಸಾಮೂಹಿಕ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಭಾರತದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಾಯುಗುಣ,ಋತುಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಭಾರತದ ಮಣ್ಣುಗಳು ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಗಳು
ಭಾರತದ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಭಾರತದ ಭೂ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸಾಯ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಭಾರತದ ಸಾರಿಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ದಿಮೆಗಳು
ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ

ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ(cce)

ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ(cce)
ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ೧೦ ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನೀಲಿ ನಕಾಶೆ
ರವಿಆಹೇರಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣನಕೇರಿ. ತಾ: ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಿಸಿಇ ಗೆ ಸಂಭಂಧಿಸಿದಂತೆ ೧೭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿ.ಸಿ.ಇ.ಆಧಾರಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ(CCE)

ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಸಿ.ಸಿ.ಇ.ಆಧಾರಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳು(CCE)

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು NCERT ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹೋಲಿಕೆ

೮,೯ ಮತ್ತು ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು NCERT ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಹೋಲಿಕೆ